פורטל:חיפה/ציטוט נבחר

עתה יכלו להווכח מה מועילה היא הרכבת המרחפת. תחת פסי הברזל הכפולים והעבים חלפו התיבות הגדולות ביעף, גבוה מעל אמצע הרחוב, בלי להפריע את הולכי הרגל ובלי להיות מופרעים על ידיהם.