פורטל:יהדות/ארון ספרים עברי

ארון ספרים עברי מגנזי ויקישיתוף

כל הספרים ניתנים לעיון ולשילוב בערכים הרלוונטיים

זיכרון ברית לראשונים, יעקב הגוזר ובנו גרשום הגוזר, 1892 ברלין. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5

מטה מנשה, מנשה גרוסברג, 1894 ברלין. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
ספר הניצחון, יום-טוב ליפמן הלר, 1400-1501. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 2

שבט שמעון. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
תולדות אנשי השם ופעולתם. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
תואר פני שלמה. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
מאין ולאן?. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 7
תכונת העולם ובינה לעתים. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 7
"מקרא לשון עבר", מרדכי פרנק. ספר לימוד עברית בצרפתית, 1842 ז'נבה. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 29
"ספרי שם הגדולים, ועד לחכמים", חיים יוסף דוד אזולאי ואהרון בן משה פולד בעריכת יצחק אייזיק בן יעקב, דפוס אנטון שמיד, 1864 וינה. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
"ספר המוסר", לן' אפרים מארץ מודינ"א, נעתק מאת יוחנן ויטקובר. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 9
"פנקס חבורת תלמוד תורה בקופיטשניץ", אברהם יעקב בן משה בלנדר. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 2
עיר דובנא ורבניה, פנחס פסיס, 1902 קרקוב. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
מאיר בן יוסף, "מדרש מילים", מילון עברי-אנגלי, 1834 לונדון. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 9
מכתבים מירושלים לקושטא ומירושלים לגאזלאוו 1812. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 3
"תמונות וציורים: א) היחש, ב) הספרות בתור שדכן" ישראל חיים טביוב, 1892 קרקוב. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 5
"השׂורר בביתו" ישראל חיים טביוב, 1900 קרקוב. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 150
"מפתח ההספדים" דובר וכשטין, 1922 וינה. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 1
"חמדה גנוזה" צבי הירש אדלמן, 1856 קניגסברג. לחצו על התמונה לדפדוף בספר מעמוד 7