פילמוגרפיה היא רשימה של סרטי קולנוע הקשורים יחדיו לפי אחד או יותר קריטריונים. לדוגמה: פילמוגרפיה של קריירת שחקנית או שחקן, היא רשימת הסרטים שבהם הופיעו.

פילמוגרפיה של במאי קולנוע היא רשימת הסרטים שאותו במאי מסוים ביים, ואפשר גם להיות יותר מפורטים ולהתייחס לרשימה חלקית המתמקדת בז'אנר מסוים מתוך בסרטיו לדוגמה פילמוגרפית סרטי האימה שביים.

המונח, אשר נמצא בשימוש לפחות משנת 1957, הופיע לראשונה במילון ובסטר לשפה האנגלית, ומבוסס על מונח אחר "ביבליוגרפיה" שהיא רשימה של ספרים.

רשימות פילמוגרפיות נבדלות מאוד מהמושגים "סינמטוגרפיה" ו"וידאוגרפיה" (אנ'), המתייחסים לתהליכים עצמם בקולנוע ובמקום זאת מקבילים לצילום.

פילמוגרפיות אינן חייבות להיות מוגבלות לאנשים מסוימים, לדוגמה, ישנן גם פילמוגרפיה של ז'אנרים (סוגות).