פַּנַמַקס, הלחם של המילים פנמה ומקסימום, הוא סיווג הניתן לאוניות הגדולות ביותר המסוגלות לעבור דרך תאי השיט שבתעלת פנמה. גודל זה נקבע לפי גודלם של תאי השיט וכן גובה המים בתעלה. "פנמקס" הוא גורם מרכזי בתכנון אוניות משא, כשאוניות רבות נבנות בדיוק בגודל המרבי המותר לתעלה זו. גשר האמריקות הוא הגורם המגביל בגובה.

שתי אוניות בתאי השיט בתעלת פנמה. ניתן להבחין במרווח האפסי בין דופן האונייה וקירות תא השיט

ממדיה המרביים של אוניה היכולה לעבור בתעלה הם:

  • אורך: 294.1 מטר
  • רוחב: 32.3 מטר
  • שוקע: 12.0 מטר במים טרופיים מתוקים, המים בתאי השיט של התעלה ואגם גאטון. במים בעלי מליחות פחותה ממימי האוקיינוס, שוקע האוניה גבוה יותר
  • גובה: 57.91 מטר (הנמדד מקו המים עד הנקודה הגבוהה ביותר באוניה).

מעמס אופייני של אוניית פנמקס הוא בין 65,000 ל-80,000 טון והמטען מוגבל בדרך כלל ל-52,500 טון[1].

הסיווג פנמקס היה בתוקף מאז חנוכת תעלת פנמה ב-1914 ועד לשנת 2016.

פנמקס חדשעריכה

ב-26 ביוני 2016 נפתחה בתעלת פנמה מערכת תאי שיט חדשים, עם סיום פרויקט הרחבה שנמשך מאז שנת 2007. תאי השיט החדשים והגדולים יותר הביאו לקביעת סיווג חדש לכלי שיט, "פנמקס חדש". הסיווג החדש קובע כי בתעלת פנמה יכולות לעבור אוניות שמידותיהן המרביות גדולות יותר. על פי סיווג פנמקס חדש הוגדרו לכלי השיט המגבלות הבאות:

  • אורך: 366 מטר
  • רוחב: 49 מטר
  • שוקע: 15.2 מטר

סיווג דומה לפנמקס הוא סואצמקס, שמגדיר את גודלן המרבי של אוניות העוברות בתעלת סואץ. המגבלות המוטלות על אוניות פנמקס מכתיבות ממדי אוניות קטנים משמעותית מסואצמקס.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ Modern ship size definitions, באתר Lloyd's register