פרוטו-צ'רקסית

ערך מחפש מקורות
רובו של ערך זה אינו כולל מקורות או הערות שוליים, וככל הנראה, הקיימים אינם מספקים.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

פרוטו-צ'רקסית (או פרוטו-אדיגית-קברדינית) היא השפה הקדומה של השפה האדיגית והשפה הקברדינית.

פונולוגיה עריכה

עיצורים עריכה

פרוטו קירילית אדיגית קברדינית
בז'אדוגים צ'מרגויים אבזאכים שפסוגים
אטומים
סותמים
ומחוככים
*p П p p
*t Т t t
*t͡s Ц ts ts
*t͡sʲ~t͡sʲː Ць t͡ɕ (t͡ɕː) t͡ɕ (чъ) ɕ
*t͡sʷ Цу t͡sʲʷ t͡ʃʷ (Чу) f
*t͡ʃ Ч ʃ ʃ
*t͡ɕ Чъ ʂ ʃ
*kʲ Кь t͡ʃ t͡ʃ
*kʷ Ку
*q Къ q q-,qː q q q
*qʷ Къу qʷ-,qʷː
*ʔ~qʼ Ӏ ʔ ʔ
*ʔʷ~qʷʼ Ӏу ʔʷ ʔʷ
הכפלת עיצור
סותמים
ומחוככים
*pː П p b
*tː Т t d
*t͡sː Ц tsː ts dz
*t͡sʷː Цу t͡sʲʷː t͡sʲʷ t͡ʃʷ v
ʃː шш ʃː ʃ ʃ ʃ ɕ
*t͡ʃː Ч t͡ʃː t͡ʃ ɕ t͡ʃ ʒ
*t͡ɕː Чъчъ t͡ɕː ʒ
*kʲː К tʃː d͡ʒ
*kʷː Куку kʷː ɡʷ
*qː~qχ Къкъ χ~q qʼ~qχ
*qʷː~qχʷ Къкъ qʷː χʷ~qʷ qʷʼ~qχʷ
קוליים
סותמים
ומחוככים
*b Б b b
*d Д d d
*d͡ɮ Дл ɣ ʒ
*d͡z Дз dz d͡z
*d͡zʲ Дзь d͡ʑ ʑ
*d͡zʷ Дзу ʑʷ v w
*d͡ʑ Джъ d͡ʑ ʒ
*ɡʲ Гь d͡ʑ (дж) ɡʲ d͡ʒ
*ɡʷ Гу ɡʷ ɡʷ
מסודקים
סותמים
ומחוככים
*pʼ ПӀ
*pʷʼ ПӀу pʷʼ
*tʼ ТӀ
*tʷʼ ТӀу tʷʼ tʷʼ
*t͡sʼ ЦӀ tsʼ tsˤ tsʼ
*t͡sʼʲ ЦӀь ɕʼ~ʃʼ ɕʼ
*t͡sʷʼ~ʃʷʼ ЦӀу~ШӀу ɕʷʼ~ʃʷʼ (шӀу) ʂʷ
*t͡ʃʼ КӀ tʃʼ tʃʼ ʔaj / ʔ tʃʼ ɕʼ (ЩӀ)
*t͡ɕʼ ЧӀ tɕʼ tɕʼ ɕʼ cç’
*t͡ɬʼ ТлӀ ɬʼ ɬˤ ɬʼ
*kʼʲ КӀ t͡ʃʼ kʼʲ t͡ʃʼ
*kʷʼ КӀу kʷʼ kʷʼ
סותמים
וחוככים
Лъ ɬ ɬ
*s С s s
*sʷ Су ɕʷ~ʃʷ f
Ш ʃ ɕ
Шъ ʂ ɕ
Щ ɕ~ʃ
*x Х x x
*xʷ Ху f
Хъ χ χ
*χʷ Хъу χʷ χʷ
*χʲ Хъь ħ χ
Хь ħ
הכפלת עיצור
וחוככים
*ʂː Шъшъ ʂː ʂ ɕ
*ʃː Ш ʃː ʃ ʒ
קוליים
וחוככים
Л l ɮ
*z З z z
*zʷ Зу ʑʷ~ʒʷ v
Ж ʒ ʑ
Жъ ʐ ʑ
Жь ʑ ʑ~ʒ
Г ɣ ɣ~ɡ ɣ ɣ ɣ
*ɣʲ Г ɣ ʑ
Гъ ʁ ʁ
*ʁʷ Гъу ʁʷ ʁʷ
מסודקים
וחוככים
*sʼ ? СӀ tsʼ tsʼ
*ʃʼ~ɕʼ ШӀ ʃʼ ʂ ɕʼ
אחרים *m М m m
*n Н n n
*r Р r r
*l Л l l
*j Й j j
*w У w w
  1. בפרוטו-צ'רקסית הייתה קיימת העיצור עיצור מכתשי, מחוכך צדי, מסודק [t͡ɬʼ]. ברוב השפות הצ'רקסיות היא הפכה לעיצור מכתשי, חוכך צדי, מסודק [ɬʼ]. רק בניבים מסוימים שרדה צלילה הישן.
  2. בפרוטו-צ'רקסית הייתה עיצור וילוני, סותם, אטום [kʲ] ועיצור וילוני, סותם, קולי [ɡʲ]. בניב של השפסוגים שרדה עיצורים אלה. ברוב הניבים האחרים התמזגה העיצורים [kʲ] ו[ɡʲ] עם [t͡ʃ] ו[d͡ʒ].
  3. בפרוטו-צ'רקסית היה עיצור ענבלי, מחוכך, אטום [qχ] ועיצור ענבלי, מחוכך, אטום, משופתת [qχʷ]. באדיגית היא הפכה בכמה מילים ל[χ] ו[χʷ] ובמילים אחרות ל[q] ו[qʷ]. בקברדינית עדיין קיים עיצור זה.
  4. בפרוטו-צ'רקסית היה עיצור וילוני, חוכך, אטום, משופתת [xʷ]. בקברדינית עיצור זה נשארה אך באדיגית מהגיים עיצור זה כעיצור שפתי-שיני, חוכך, אטום [f].
  5. העיצורים /ʃʷʼ/ /ʐʷ/ /ʂʷ/ /ʐ/ /ʂ/ שיש בפרוטו-צ'רקסית ובאדיגית הפכו בקברדנית ל /fʼ/ /v/ /f/ /ʑ/ /ɕ/.

מספרים עריכה

עברית פרוטו-צ'רקסית ובכית אדיגית קברדינית
אחת za
שתיים tʷʼə tʼqʷʼa tʷʼə tʷʼə
שלוש ɕə ʂa ɕə ɕə
ארבע t͡ɬʼə pʼɬʼə pɬʼə pɬʼə
חמש txʷə ɕxə tfə txʷə
שש
שבע bɮə blə blə bɮə
שמונה ʁʷa
תשע bʁʷə bʁʲə bʁʷə bʁʷə
עשר pʃʼə ʑʷə pʃʼə pɕʼə