פרטי הרוטורים של האניגמה

ערך זה זקוק לעריכה: הסיבה לכך היא: יש להסביר יותר ולהפוך את הערך לברור עבור הקהל הרחב.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.
מכונת האניגמה להצפנה


על מנת להבין את האופן שבו האניגמה מצפינה יש לקחת בחשבון את המיקום הנוכחי של כל רוטור, את תצורת הטבעת ואת החיווט הפנימי.

התכן של הרוטוריםעריכה

 
צד שמאל של רוטור אניגמה, המראה את המגעים החשמליים. זיז יחיד נראה בשוליים השמאליים של הרוטור.
 
הצד הימני של הרוטור, מראה את המגעים החשמליים. הספרה הרומית V מזהה את החיווט של הרוטור.
מרכיביו של רוטור באניגמה   שלושה רוטורים ברצף
 
 1. טבעת מחורצת
 2. נקודת סימון למגע "A"
 3. טבעת אלפבית
 4. מגעי הפלטה
 5. חבורי החיווט
 6. מגעי הפינים
 7. ידית קפיצית להזזת טבעת האלפבית
 8. טבור
 9. גלגל אצבע
 10. גלגל מחגר
 

היסט הרוטוריםעריכה

 
פעולת הערבול של גלגלי השיניים של האניגמה מומחשת עבור שתי אותיות עוקבות. הזרם עובר דרך קבוצה של גלגלי שיניים, דרך המשקף, ושוב חזרה דרך גלגלי השיניים.
יש לשים לב לכך שהקווים האפורים מייצגים מעגלים אפשריים אחרים בתוך כל גלגל שיניים. המעגלים מחוברים למגעים שמצויים על גבי כל גלגל. האות A מוצפנת באופן שונה עם כל לחיצה עוקבת של מקש, קודם לאות G ואחר כך לאות C. הסיבה לכך היא שהגלגל הימני שלח את האות דרך מסלול שונה לחלוטין

על מנת להבין את השפעת הסיבוב על הרוטורים נדגים זאת באמצעות מספר דוגמאות. ניקח כדוגמה, רוטור מסוג I ללא היסט בתצורת הטבעת. ניתן אז להבחין שהאות A מקודדת לאות E, האות B מקודדת לאות K והאות K מקודדת לאות N. כל אות מקודדת לאות שונה.

במקרה שיש משקפים A מוחזר כ Y והפוך, Y מוחזר כ-A. החיווטים מהווים לולאה בין שתי אותיות.

כאשר רוטור ביצע פסיעה, יש לקחת בחשבון את ההיסט על מנת לדעת מהו הפלט והיכן הוא נכנס לרוטור הבא.

אם למשל רוטור I מצוי במיקום B, האות A נכנסת כאות B אשר מחוברת בחוט לאות K. בשל ההיסט האות K תיכנס לרוטור הבא במיקום של ה-J.

כאשר לוקחים בחשבון את רוטורים I,II,III (משמאל לימין), את משקף-B הרחב, את כל תצורות הטבעות במיקום A, ואת מיקום ההתחלה AAA אזי הקלדת הצירוף AAAAA תניב את הרצף המוצפן BDZGO.

תצורת הטבעתעריכה

תפקיד תצורות הטבעת, לשנות את מיקום החיווט הפנימי ביחס לרוטור. התצורות לא משנות את החריץ או את טבעת האלפבית בחלק החיצוני שכן הם מקובעים לרוטור. שינוי תצורת הטבעת ישנה את מיקומי החיווטים ביחס לנקודת הגלגול ומיקום ההתחלה.

תצורת הטבעת תסובב את החיווט. בעוד שרוטור I במיקום A- מקודד את האות A לאות E הרי שבאמצעות היסט הטבעת B-02 האות A תקודד K .

הקידוד מתרחש רק לאחר הקשת מקש וסיבוב הרוטור. מעקב אחר הסיגנל על הרוטורים מעלה כי הצירוף AAA אפשרי רק אם תו נלחץ כשהרוטורים היו במיקום AAZ.

טבלאות חיווטי הרוטוריםעריכה

הטבלה שלהלן מציגה כיצד החיווט הפנימי מחבר את הצד הימני של הרוטור אל הצד השמאלי. כל רוטור מהווה צופן החלפה פשוט. האותיות מסודרות על פי סדר האלף בית. אם אות ראשונה של רוטור היא E, אזי ה-A מחווט אל האות E. אין משמעות הדבר ש- E מחווט אל A. חיווט לולאה שכזה קיים רק כאשר קיים משקף.

חיווטי הרוטורים
רוטור # ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ תאריך הכנסה שם הדגם והמספר
IC [DMTWSILRUYQNKFEJCAZBPGXOHV] 1924 אניגמה מסחרית A, B
IIC [HQZGPJTMOBLNCIFDYAWVEUSRXL] 1924 אניגמה מסחרית A, B
IIIC [UQNTLSZFMREHDPLKIBVYGJCWGA] 1924 אניגמה מסחרית A, B
רוטור # ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ תאריך הכנסה שם הדגם והמספר
I JGDQOXUSCAMIFRVTPNEWKBLZYH 7 בפברואר 1941 German Railway (Rocket)
II NTZPSFBOKMWRCJDIVLAEYUXHGQ 7 בפברואר 1941 German Railway (Rocket)
III JVIUBHTCDYAKEQZPOSGXNRMWFL 7 בפברואר 1941 German Railway (Rocket)
UKW QYHOGNECVPUZTFDJAXWMKISRBL 7 בפברואר 1941 German Railway (Rocket)
ETW QWERTZUIOASDFGHJKPYXCVBNML 7 בפברואר 1941 German Railway (Rocket)
רוטור # ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ תאריך הכנסה שם הדגם והמספר
I-K PEZUOHXSCVFMTBGLRINQJWAYDK פברואר 1939 גרסה שווייצרית K
II-K ZOUESYDKFWPCIQXHMVBLGNJRAT פברואר 1939 גרסה שווייצרית K
III-K EHRVXGAOBQUSIMZFLYNWKTPDJC פברואר 1939 גרסה שווייצרית K
UKW-K IMETCGFRAYSQBZXWLHKDVUPOJN פברואר 1939 גרסה שווייצרית K
ETW-K QWERTZUIOASDFGHJKPYXCVBNML פברואר 1939 גרסה שיוויצית K
רוטור # ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ תאריך הכנסה שם הדגם והמספר
I EKMFLGDQVZNTOWYHXUSPAIBRCJ 1930 אניגמה I
II AJDKSIRUXBLHWTMCQGZNPYFVOE 1930 אניגמה I
III BDFHJLCPRTXVZNYEIWGAKMUSQO 1930 אניגמה I
IV ESOVPZJAYQUIRHXLNFTGKDCMWB DEC 1938 M3 צבאית
V VZBRGITYUPSDNHLXAWMJQOFECK DEC 1938 M3 צבאית
VI JPGVOUMFYQBENHZRDKASXLICTW 1939 M3 & M4 גרסת הצי (FEB 1942)
VII NZJHGRCXMYSWBOUFAIVLPEKQDT 1939 M3 & M4 גרסת הצי(FEB 1942)
VIII FKQHTLXOCBJSPDZRAMEWNIUYGV 1939 M3 & M4 Naval (FEB 1942)
רוטור # ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ תאריך הכנסה שם הדגם והמספר
Beta LEYJVCNIXWPBQMDRTAKZGFUHOS אביב 1941 M4 R2
Gamma FSOKANUERHMBTIYCWLQPZXVGJD אביב 1942 M4 R2
משקף A EJMZALYXVBWFCRQUONTSPIKHGD
משקף B YRUHQSLDPXNGOKMIEBFZCWVJAT
משקף C FVPJIAOYEDRZXWGCTKUQSBNMHL
משקף B דק ENKQAUYWJICOPBLMDXZVFTHRGS 1940 M4 R1 (M3 + Thin)
משקף C דק RDOBJNTKVEHMLFCWZAXGYIPSUQ 1940 M4 R1 (M3 + Thin)

Technical comments related to Enigma modifications 1939-1945.

גרסה שווייצרית Kעריכה

 • בשנת 1941 התברר לשווייצרים שמסרי האניגמה שלהם נקראו על ידי הצרפתים. לכן הוחלט לערוך מספר שינויים במכונה.
 • אחד השינויים היה במנגנון הפסיעה. הגלגל השמאלי והאיטי נותר נייח בעת ההפעלה בעוד הגלגל השני פסע לאחר כל הקשת מקש.
 • הגלגל השלישי פסע כרגיל.
 • הגלגל השמאלי הנייח נועד לפצות על העדר חיבורי התקעים בגרסה המסחרית של המכונה.
 • האניגמה של הצבא השווייצרי הייתה היחידה ששונתה. האניגמה של חיל האוויר השווייצרי והאניגמה של השירות הדיפלומטי לא שונו.

מיקומי הגלגולעריכה

בטבלה הבאה רשומים מיקומי הגלגול של כל רוטור.

רוטור חריץ השפעה
I Q אם הרוטור פוסע מ Q ל R, אזי הרוטור הבא מקודם
II E אם הרוטור פוסע מ E ל F, אזי הרוטור הבא מקודם
III V אם הרוטור פוסע מ V ל W, אזי הרוטור הבא מקודם
IV J אם הרוטור פוסע מ J ל K, אזי הרוטור הבא מקודם
V Z אם הרוטור פוסע מ Z ל A, אזי הרוטור הבא מקודם
VI, VII, VIII Z+M אם הרוטור פוסע מ Z ל A, או מ M ל N אזי הרוטור הבא מקודם

רצפי אניגמה רגיליםעריכה

בדוגמאות הבאות מודגמות סדרת פסיעה רגילה וסדרת פסיעה כפולה. הרוטורים בשימוש הם I, II, III כאשר הגלגולים הם ב E, Q, ו V. אנו נתבונן בהתנהגות הרוטור הימני (גלגול ב V).

סדרה רגילה:
 • AAU – פסיעה רגילה של הרוטור הימני
 • AAV – הרוטור הימני נכנס לחריץ V
 • ABW – הרוטור הימני גורר פסיעה אחת של הרוטור האמצעי
 • ABX – פסיעה רגילה של הרוטור הימני
סדרת פסיעה כפולה:
 • ADU – פסיעה רגילה של הרוטור הימני
 • ADV – הרוטור הימני נכנס לחריץ V
 • AEW – הרוטור הימני גורר פסיעה אחת של הרוטור האמצעי, אשר נמצא כרגע במיקום E
 • BFX – פסיעה רגילה של הרוטור הימני, פסיעה כפולה של הרוטור האמצעי
 • BFY – פסיעה רגילה של הרוטור הימני

קישורים חיצונייםעריכה

מספר דגמים לא מוכרים של האניגמה שהתגלו [...]

הסברים כלליים אודות הרוטורים של האניגמה

קישורים לחיווטים של גרסאות האניגמה המסחריות