המונח "הפשע המושלם" מפנה לכאן. לערך העוסק בשיר של סטטיק ועדן בן זקן, ראו הפשע המושלם (שיר).

פשע מושלם הוא כינוי לפשע שנעשה באופן שמבצעיו אינם ניתנים לגילוי, ולכן הם חומקים מעונש.

יש להבחין בין פשע מושלם לבין פשע שבו, מסיבות שונות, לא מושגת הרשעה – על מנת שפשע ייחשב מושלם נדרש יותר מאשר חוסר יכולת להרשיע, נדרש קושי מהותי לפענוח הפשע. יש הרואים כפשע מושלם רק פשע שעצם קיומו לא התגלה (למשל רצח הנחזה כמוות טבעי), משום שברגע שידוע שהתרחש פשע, הוא חדל להיות "מושלם". גישה נוספת מופיעה בספרו של גיירמו מרטינס, "רציחות נוסח אוקספורד": "הפשע המושלם אינו זה שנותר בלתי מפוענח אלא זה שמפוענח תוך ייחוסו לנאשם הלא נכון". על פי הגדרות אלה, הידיעה שפשע כלשהו היה פשע מושלם מתבררת רק כעבור זמן, כאשר הוא חדל להיות מושלם – כל זמן שהוא בגדר פשע מושלם, אין אנו יודעים זאת.

מקרה נודע של רצון לבצע פשע מושלם, הוא זה של ליאופולד ולוב, שני צעירים שחתרו לבצע "פשע מושלם" של חטיפה ורציחה, לשם הפגנת עליונותם השכלית. השניים רצחו נער בן 14, נלכדו ונדונו למאסר עולם בתוספת 99 שנים. סיפורם היה נושא למספר סרטי קולנוע וספרים.

פשע מושלם הוא נושא פופולרי בספרות בלשית, בסרטי בלש ובסרטי פשע.