ציר הרשע הקוסמולוגי

ציר הרשע הוא כינוי לאנומליה מתמשכת במדידות קרינת הרקע הקוסמית של היקום (CMB). אנומליה זו, כך נראה, מעניקה למישור הסיבוב של מערכת השמש (הידוע גם כמישור המילקה), ולמיקומו של כדור הארץ חשיבות משמעותית יותר מאשר היה ניתן לצפות על ידי אקראיות בלבד.

קרינת הרקע הקוסמית מציגה את מבנה היקום כפי שהוא בסדרי הגודל הרחוקים ביותר הניתנים למדידה. תוצאות המדידות שביצעו לוויינים ייעודיים לבדיקה זו, אשר האחרונים ביניהם הם WMAP וטלסקופ החלל פלאנק, מעידות על מספר אנאיזוטרופיות בלתי צפויות במבנה הכללי של היקום. לגבי תצפיות אלו נטען כי הן מנוגדות לעקרון הקופרניקי, שהוא מעין "קו מנחה" הקובע כי לא אמורים לצפות בשום חוסר אחידות במבנה הכללי של היקום בטווחים הגדולים ביותר, וכי אין משמעות יוצאת דופן לאף נקודה מסוימת בתוך היקום עצמו על פני שאר הנקודות.

התצפיות מציגות התאמה בין תנועת מערכת השמש, מישור המילקה של מערכת השמש, לבין תכונות במפת קרינת הרקע השמימית. על פי החשיבה הקונבנציונלית, תכונות קרינת הרקע נגרמות מהמבנה הכללי של היקום עצמו, ולכן אין סיבה מיוחדת לצפות שיושפעו ממערכת השמש שלנו (בעיקר מפני שעל פי הידע הנוכחי, מערכת השמש טרם נוצרה בזמן שנקבעו תכונות קרינת הרקע שאנו מודדים כיום). ליתר דיוק, ביחס למישור המילקה, החצי ה"עליון" של מפת קרינת הרקע הוא מעט קר יותר מאשר החצי ה"תחתון". בנוסף לכך, החלוקה של המפה לרבעונים ול־8 חלקים מקבילים אחד לשני, דבר שסבירותו הסטטיסטית נמוכה. ישנה גם "התקבצות" דומה בין חלוקה זו לחלוקה לחצאים ומישור המילקה.

על הנתונים הללו התבטא הפיזיקאי לורנס קראוס[1]:

"אך כאשר מביטים על מפת קרינת הרקע, מבחינים כי המבנה הנצפה מקביל, באופן מוזר, עם מישור הסיבוב של הארץ סביב השמש. האם זה קופרניקוס שבא לרדוף אותנו? זה מטורף. אנו מסתכלים על כל היקום. אין דרך שבה אמורה להיות קורלציה בינו לבין סיבוב כדור הארץ סביב השמש. זה יצביע על כך שאנחנו באמת נמצאים במרכז היקום."

הערות שוליים עריכה