האם התכוונתם ל...

  • צריכה (כלכלה) – מונח כלכלי המתאר רכישה של ערך
  • תרבות הצריכה – מונח סוציולוגי המתאר מערכת חברתית וכלכלית המעודדת צריכה של מוצרים ושירותים כערך מרכזי