קבוע קולון

קבוע אשר מופיע ביחס בין גדלים שונים במשוואות אלקטרודינמיות

קבוע קולון הוא קבוע פיזיקלי, המופיע בחוק קולון. הקבוע מופיע במשוואות של התורה האלקטרומגנטית. הקבוע מסומן באות K וגודלו ביחידות cgs:


ביחידות הסטנדרטיות SI, גודלו הוא

C היא קולון - יחידת מידה למטען חשמלי.

c היא מהירות האור.

הקבוע K איננו קבוע בסיסי של הפיזיקה והוא בעצם נגזר מקבוע אחר בעל משמעות פיזיקלית: זהו קבוע הדיאלקטריות של הריק המסומן כ- ערך קבוע זה הוא ביחידות SI, כך ש־

הקבוע מופיע בחוק קולון:

ערך זה הוא קצרמר בנושא פיזיקה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.