קבוצה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

במדעים מדויקים
בספורט
אחר
  • קבוצת אינטרס או קבוצת בעלי עניין – ארגון שמטרתו להשפיע על החלטות המתקבלות על ידי הרשויות.