קבוצת מתיל היא אלקיל שנגזר ממתאן, המכילה אטום פחמן ושלושה אטומי מימן. הקיצור של קבוצת מתיל הוא Me. קבוצות פחמימנים כאלו נפוצות בקרב תרכובות אורגניות. קבוצת המתיל יכולה להימצא כאניון, קטיון או כרדיקל. לאניון שמונה אלקטרוני ערכיות, לרדיקל שבעה, ולקטיון שישה. כל השלושה מאוד תגובתיים.

קבוצת מתיל

קטיון, אניון ומתיל רדיקלי

עריכה

קטיון מתיל

עריכה

קטיון מתיל (CH3+‎) הוא יון חיובי של מתיל הקיים במצב צבירה גזי אך לא נצפה באחר. תרכובות מסוימות נחשבות כמקור של CH3+‎. לדוגמה, פרוטונציה של מתנול נותנת מגיב אלקטרופילי חזק:

CH3OH + H+ → CH3+ + H2O ‎

אניון מתיל

עריכה

אניון מתיל (CH3-‎) קיים רק במקרים מיוחדים. לפעמים מתייחסים למתיל ליתיום או לתרכובות גריניאר דומות כמקורות לCH3-‎ אך זהו תאורטי בלבד. מגיבים כאלו נוצרים בדרך כלל ממתיל הלידים:

M + CH3X → MCH3

כאשר M היא מתכת אלקלית.

מתיל רדיקלי

עריכה

מתיל רדיקל (CH3) קיים כגז דליל, אך בריכוז גבוה יותר הוא עובר דימריזציה לאתאן.

קישורים חיצוניים

עריכה