קורת שילוח משמשת להרכבת גשרים; מקטעי הגשר המיוצרים במפעל מובלים אל אתר ההרכבה (הגשר) בעזרת משאיות תובלה. קורת השילוח פורקת את המקטעים מן המשאיות משנעת ומרכיבה אותם במקומם המיועד בגשר. הרכבת הגשר מתבצעת מנציבי האמצע של הגשר תוך כדי איזון ופילוס מתמיד של הגשר.

קורת שילוח

יתרונה המובהק של המערכת בא לידי ביטוי במקומות בהם הנגישות לתחתית הגשר מוגבלת, כגון מקומות בהם הרגישות הנופית גבוהה מאוד ולא ניתן לבצע הרכבה בעזרת עגורן קונבנציונלי מתחתית הגשר.

חסרונות עיקריים של המערכת הם עלות גבוהה, צורך בצוותי הפעלה מיומנים, הרכבה איטית וחוסר גמישות בסדר הרכבת המקטעים.

שימוש בקורת שילוח בישראל

עריכה

בישראל נעשה שימוש במערכת זו במקומות הבאים:

  1. נתיבי איילון (20) - גשר קיבוץ גלויות.
  2. כביש 1 - בכניסה לירושלים.
  3. כביש 9 בירושלים - מחלף 9/1.
  4. מחלף בגין / גולדה מאיר.

ראו גם

עריכה