קטגוריה:הטבעה עצמית

קטגוריה לערכים אודות כלי שיט שהוטבעו בהטבעה עצמית ומבצעים שבהם נערכו הטבעות שכאלה