קטגוריה:חיל ההנדסה הקרבית: קרבות ומבצעים

קרבות ומבצעים שבהם נטל חיל ההנדסה הקרבית של צה"ל חלק מרכזי.