פתיחת התפריט הראשי

קילומטר רבוע

יחידת מידה השייכת למערכת היחידות הבינלאומית (SI) למדידת שטח של משטח כלשהו
(הופנה מהדף קמ"ר)

קילומטר רבוע (סמל: ק"מ² או קמ"ר) היא יחידת מידה השייכת למערכת היחידות הבינלאומית (SI) למדידת שטח של משטח כלשהו.

קמ"ר אחד שווה ל:

ובחישוב הפוך:

קישורים חיצונייםעריכה