קשיות

תכונה של מוצקים בעלת מספר הגדרות

קַשְׁיוּת היא מאפיין של חומר מוצק המשקף את מידת ההתנגדות של החומר לשינוי של קבע בצורתו. יש שלוש הגדרות מעשיות לקשיות:

  • קשיות חריצה
  • קשיות עיוות
  • קשיות מוחלטת
בודק קשיות בשיטת ויקרס

קשיות חריצה

עריכה

במינרלוגיה, קשיות המינרל נמדדת במידת ההתנגדות שלו לחריצה על ידי מינרל אחר. עצם העשוי ממינרל קשה יחרוץ עצם העשוי ממינרל רך יותר. קשיות חריצה נמדדת בדרך כלל בסולם מוס. יהלום טהור הוא המינרל הטבעי הקשה ביותר, וביכולתו לחרוץ כל מינרל אחר. החומר הקשה ביותר הידוע כיום הוא Ultrahard fullerite, שהוא גרסה של פולרין. קשיותו של חומר זה גדולה פי 1.17-1.52 מזו של יהלום. חומר זה קיים רק בכמויות מיקרוסקופיות, וקשיותו נמדדת תחת מיקרוסקופ אלקטרוני.

קשיות עיוות

עריכה

קשיות עיוות, שבה עוסקים בעיקר בהנדסה ובמטלורגיה עוסקת בהתנגדותו של חומר לעיוות קבוע של צורתו. קשיות זו נמדדת בעיקר באמצעות הנחת חודרן עם משקל מסוים על החומר הנבדק, ומדידת ממדי העיוות שנוצר. יש דרכים חלופיות אחדות למדידת קשיות זו, לדוגמה קשיות רוקוול, שיטת ויקרס ושיטת ברינל.

קשיות מוחלטת

עריכה

קשיות מוחלטת נמדדת באמצעות סקלרומטר, שהוא מכשיר שנועד למטרה זו.

הטבלה הבאה משווה בין קשיות החריצה (בסולם מוס) לבין הקשיות המוחלטת של חומרים אחדים.

קשיות חריצה מינרל קשיות מוחלטת
1

טלק (Talc)

1
2

גבס (Gypsum)

3
3

קלציט (Calcite)

9
4

פלואוריט (Fluorite)

21
5

אפטיט (Apatite)

48
6

אורתוקלז (Orthoclase)

72
7

קוורץ (Quartz)

100
8

טופז (Topaz)

200
9

קורנדום (Corundum)

400
10

יהלום (Diamond)

1600

קישורים חיצוניים

עריכה