רוויזיוניסטים (פירושונים)

ויקיפדיה:פירושונים

האם התכוונתם ל...

ראו גם:

  • רוויזיוניזם – מתאר שינוי משמעותי של הנחות היסוד המרקסיסטיות
  • רוויזיוניזם היסטורי – פירוש מחדש של דעות על הראיות, המניעים, ותהליכי קבלת ההחלטות סביב אירוע היסטורי
  • רפורמיזם – תאוריית הרוויזיוניזם
  • הכחשת השואה – צורה של שכתוב היסטוריה שתומכיה טוענים לרוויזיוניזם היסטורי
  • אירדנטה – "רוויזיוניזם טריטוריאלי", תביעה לשינוי מחדש של גבולות בין מדינות, בהתאם לתביעות להגדרה עצמית של קבוצות אתניות מסוימות