ריינינג

תחרות רכיבה

ריינינגאנגלית: Reining) היא תחרות רכיבה המציגה אילוף סוסים בסגנון מערבי, בה הרוכב מוביל את הסוס לסדרה של תרגילים קבועים. התרגילים אמנם קבועים ואינם משתנים ממקצה למקצה, אך הסדר שלהם יכול להשתנות. במהלך מקצה ריינינג, יבצע הסוס עצירה במקום והחלקה (Slide Stop), הסתובבות על רגל ציר (Spin), החלפות רגלים (Flying Lead Change) ומעגלים. כל העבודה במהלך המקצה נעשית בדהרה מהירה (Canter) ובדהרה איטית (Lop).

רוכב ישראלי מבצע עצירת החלקה (Sliding Stop)

ריינינג מזוהה לעיתים כ"דרסאז' של הרכיבה המערבית", מכיוון שהוא דורש מהסוס להיות קשוב ומכוונן אל תנועותיו של הרוכב, אשר צריכות להיות כמעט בלתי נראות ותוך כך עליו (הרוכב) להוביל את הסוס לאורך המסלול בתאום ובדיוק. על הסוס להיראות רגוע ונינוח לאורך כל המקצה; כל תזוזה שמעידה על לחץ או חוסר שקט מצדו (נפנוף בזנב בחוסר שקט, רקיעה ברגלים הקדמיות או האחוריות וכו') ישוקללו לרעה בציון של הרוכב.

שורשים עריכה

משחר ההיסטוריה האמריקנית, עוד מתקופת ההתיישבות הספרדית ביבשת בחלקיה הדרום-מערבים (באזורים שהיום מהווים את מקסיקו, טקסס וקליפורניה), הועברו פרות ממקום למקום, לעיתים אף באזורים פתוחים, בלי עזרתם של עזרים חיצוניים כגדרות, חבלים וכיוצא בזה. המציאות הזאת גרמה לכך שהבוקרים נאלצו לשלוט בבקר מגבו של הסוס. בוקר מקצועי היה זקוק לסוס אתלטי, רגוע וקשוב, סוס שיוכל לשנות כיוון כשנדרש, לעצור "על המקום" ולרוץ במהירות אחרי פרה תועה. הסוס צריך היה להישלט על ידי הרוכב בעיקר דרך הרגליים ותנועות הגוף כשהרוכב אוחז במושכות ביד אחת ומפעיל לחץ מינימלי על פיו של הסוס דרך המושכות. כך תשומת לבו וידו השנייה של הרוכב יוכלו להתפנות למשימות אחרות כגון פתיחת שער, החזקת חבל או סתם נפנוף ביד על מנת לסמן לבוקר אחר. מצבים יומיומיים ושגרתיים מסוג זה, הובילו לכך שב-1966 יצא לדרך באופן רשמי ענף ספורט בשם ריינינג - בתרגום חופשי - "אחיזה במושכות".

תרגילים (מנבחרות) עריכה

 • מעגלים (Circles): על הרוכב להציג מעגלים גדולים במהירות קאנטר ומעגלים קטנים יותר במהירות לוֹפ. על המעגלים להיות מושלמים מבחינת השרטוט שלהם כשהרוכב שולט במהירותו של הסוס. הבדלי המהירות בין המעגלים המהירים והגדולים לבין המעגלים האיטיים והקטנים, צריכים להיות מודגשים ולהיראות בקלות. כמו כן, במשך ביצוע המעגל על הסוס להיות בפוזיציה להחלפת רגליים.
 • החלפת רגליים (Flying Lead Change): על מנת להבין מושג זה יש להבין את המושג "לִיד". "ליד" היא הרגל שהולכת קדימה מבין שתי הרגליים הקדמיות כאשר הסוס דוהר. במהלך "החלפת רגליים" יצטרך הסוס להחליף את הרגל המובילה תוך שינוי כיוונו של המעגל. החלפת רגליים תתבצע בנקודה המרכזית ביותר במגרש, כשהפקטור המרכזי לניקוד התרגיל הוא הדיוק. על הסוס לבצע החלפת רגליים במקום הנכון מבלי לזוז מקו המעגל, לשנות מהירות או להחליף רק את רגליו הקדמיות או האחוריות. על כל אחד ממופעי חוסר הדיוק הנ"ל יקבלו הצמד סוס-רוכב נקודות עונשין שיופחתו מן הציון המשוקלל. החלפות הרגליים הן חלק מהמעגלים ואיכותן והדיוק בהן נשפט בכחלק מן המעגל שהיה לפני החלפת הרגליים.
 • ריצה לעצירה (Run Down): על הסוס לדהור לאורך הגדר הארוכה של המגרש, במרחק של לפחות שישה מטרים מהגדר ולפתח מהירות קאנטר. זהו חלק מתרגיל העצירה, שכן הרוכב והסוס נשפטים על דיוקם במיקום העצירה, ובהגברת המהירות בקו שקדם לה.
 • עצירה (Sliding Stop): משהסוס פיתח מהירות לקאנטר עליו לעצור את עצמו בחזקה. הסוס ירים את גבו, ידחף את רגליו האחוריות בקרקע וימשיך לנוע עם רגליו הקדמיות מה שיביא להחלקה שעשויה להגיע לעיתים לכמה מטרים. ההחלקה צריכה להיות בקו ישר לכל אורכה.
 • הליכה אחורה (Back Up): על הסוס ללכת לאחור למרחק של לפחות 3 מטרים ולעצור בדיוק כשהרוכב פוקד זאת עליו. הסוס יישפט בתרגיל זה פעם אחת בלבד במשך כל המסלול וזאת לאחר העצירה הראשונה (במסלול בריצה פנימה - Run in pattern) או לאחר העצירה האחרונה במקצה - תלוי במסלול.
 • רול באק (Rollback): מיד בסיום ה"עצירה" על הסוס להסתובב סיבוב מיידי של מאה שמונים מעלות בדיוק, ללא היסוס או שהות, ולצאת מיד לצד השני ללוֹפ. הרולבק הוא חלק אינטגרלי מן העצירה ונשפט יחד איתה.
 • הסתובבות (Spin): הספין מתחיל מעמידה במקום, ממנה מתחיל הסוס להסתובב סיבובים של 360 מעלות כשהרגל האחורית הפנימית ביחס לסיבוב משמשת רגל ציר למעגל. על רגל הציר (פיווט) להישאר מתחת לגופו של הסוס בנקודה אחת ולא לזוז. הספין יישפט על פי חדות, מהירות, רכות, דיוק וקצב התנועה.
 • שהייה (Pause): על הסוס לעמוד מבלי לזוז, בנקודות במקצה שנקבעו מראש (בדרך כלל אחרי הספין). השהייה אינה נחשבת למנברה אולם סוס שלא יעמוד ברוגע ינוקד בהתאם.

שיטת הניקוד עריכה

במקצוע הריינינג, נשפטים הסוס והרוכב כמכלול על דיוק המנברות, איכותן והרצון שבהן נעשו. לאגודת הריינינג הלאומית האמריקאית (National Reining Horse Association או בקיצור NRHA) ישנו ספר מסלולים ובו 15 מסלולים שונים. לפני כל תחרות, נבחר מסלול אחד מתוכם והוא יהיה זה שעל פיו ירוצו הרוכבים במקצה. המנברות הנשפטות במקצה הן: ספין (4 ספינים לכל כיוון), מעגלים (2 מעגלים גדולים מהירים ומעגל אחד איטי), ועצירות החלקה. כל מנברה נשפטת כמכלול - המעגלים נשפטים יחד עם החלפות הרגליים, עצירות ההחלקה נשפטות יחד עם הריצה לעצירה, הרול באק וההליכה לאחור וכו'. כל מנברה נשפטת בקשת שבין -1.5 עד ל+1.5 לכל מנברה בעליות של חצאים (-1.5 ,-1 ,-0.5, 0, +0.5, +1, +1.5) כאשר ניקוד 0 לכל מנברה מעיד על מנברה ממוצעת, בלי דרגת קושי יתרה אך לא רעה. הניקוד יורד לכיוון השלילי כאשר ישנה התנגדות מסוימת של הסוס, קושי מסוים להשלים את התרגיל ועוד. הניקוד יעלה כאשר הרוכב והסוס מציבים דרגת קושי גבוהה, ללא התנגדות מן הסוס ומציגים רוגע ונינוחות לאורך ביצוע התרגיל. ישנן גם נקודות עונשין על מקרים פרטיים של ביצוע לא מדויק או רע. לדוגמה, 5 נקודות עונשין על בעיטת סוס במהלך ביצוע המסלול, נקודת עונשין על איחור בהחלפת הרגליים, 2 נקודות עונשין על עצירה לפני קונוס הסימון ועוד. הניקוד מתחיל מ-70 נקודות, ומשם עולה או יורד בהתאמה למסלול אותו ביצעו הסוס והרוכב.

מקצועות בענף הרכיבה המערבית עריכה

 • הורסמנשיפ: המילה הורסמנשיפ בנויה משלוש מילים- Horse (סוס), Man (אדם) ו-Relationship (מערכת יחסים). במקצוע זה, נבחנת מערכת היחסים בין הסוס לרוכב וגם רמת רכיבתו של הרוכב. הרוכב נדרש לבצע מסלול ידוע מראש הבנוי בין מספר קונוסים ומשלב כמה מנברות. על המסלול להיות רציף, ללא השתהויות וללא כל התנגדות מן הסוס. הסוס צריך לבצע את התרגילים ברצון ובהנאה וללא דרישה גבוהה של הרוכב ממנו. מקצוע רכיבה זה קיים באופן שוטף בעולם כמה עשרות שנים, וגם בישראל כחלק מתקיימות תחרויות הורסמנשיפ.
   
  רוכב ישראלי מודה לסוס שלו לאחר עבודתם המשותפת
 • ווסטרן פלז'ר: מקצה בו הרוכב והסוס נשפטים על הצגה של הסוס בנינוחות,עם מושכות רפויות, ישיבה נכונה, וללא כל התנגדות מצד הסוס. הרוכב והסוס נבחנים על 3 מקצבים: הליכה (Walk), ג'וג (Jog), לופ (Lop) וכמו כן עליהם לבצע מספר תרגילים כגון להאריך את הג'וג (Extend the jog), להחליף כיוון (Reverse and walk) ולהסתדר כל הרוכבים במקצה בשורה (Line up). הפקודות על מעבר ממקצב למקצב או לתרגיל מסוים יאמרו על ידי השופט/כרוז מטעמו בלבד. בישראל מתקיימות תחרויות ווסטרן פלז'ר לנוער ולבוגרים.
 • טרייל קלאס: נקרא לעיתים בקיצור "טרייל", מקצה שבו כל רוכב נכנס לבד למתחם השיפוט,על גבי הסוס, שם עושה מסלול מסוים ועובר מעל מכשולי דרך ומתבקש לבצע תרגילים מסוימים כמו ספין, הליכה אחורה, תזוזת הגוף עם ציר קדמי, מעבר שער וכו'. במקצה זה, הרוכב והסוס נשפטים על שימוש במינימום עזרים נראים לעין, ישיבה, נוחות, איכות הביצוע של כל תרגיל ומעבר קל וחלק מעל מכשולי הדרך.

הריינינג בישראל עריכה

ענף הריינינג התפתח בישראל מאמצע שנות התשעים על ידי אנשי סוסים ובוקרים אשר התמקצעו במקצוע הרכיבה בחו"ל. ייבוא לישראל של סוסי מסוג קווטר (אשר מצטיינים בעבודות הבקר ועבודות המגרש השונות) החל כבר בשנות התשעים, ונמשך עד היום. שיא ייבוא הסוסים היה באמצע העשור הראשון של המאה ה-21, בו יובאו מארצות הברית ומאירופה עשרות סוסים וסוסות מסוג קווטר. עם השנים התפתחו בארץ תוכניות הרבעה שונות אשר יצרו סוסי קווטר ילידי הארץ, עם קווי דם ייעודיים לריינינג ולקאטינג. העלייה הניכרת במספר הסוסים והסוסות, גרמה להתפתחות משמעותית בענף הרכיבה המערבית בישראל ומשכה קהל רב לתחרויות הרכיבה גם כן. תחרויות הרכיבה הרשמיות של ענף הריינינג בישראל נערכות בחסות ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה. במשך השנים הוסמכו ישראלים רבים מהענף לשופטים מקצועיים בתחום, ואף שפטו תחרויות רבות בישראל ובעולם. כיום, מוזמנים שופטים מחו"ל לרוב תחרויות הרכיבה וזאת על מנת למנוע מצב של ניגוד עניינים ואי-נעימויות. בנוסף, נערכות בישראל 2 תחרויות גדולות שנערכות פעם בשנה:

 • תחרות הדרבי: בה מתקיימים מספר מקצי ריינינג שונים, ובהם המקצה היוקרתי ביותר, מקצה הדרבי פתוח. מקצי הדרבי בארץ (וברחבי העולם) מיועדים לסוסים בגילאי 4 עד 6. בשנים האחרונות החלה מגמה שתומכת בהרחבת המקצה ופתיחתו לסוסים עד גיל 8 שנים. בתחרות הזאת מתקיים המקצה הדרבי פתוח, אשר הפרס הכספי בו הוא גבוה מהרגיל. המקצה פתוח לכל הרוכבים ללא מגבלות כלשהן על הרוכב והסוס (פרט לגיל הסוס). מקצה נוסף אשר מתקיים הוא הדרבי נונ-פרו (non professional) אשר מיועד לרוכבים אשר לא מתפרנסים מאימון ורכיבה על סוסים וזהו תחביב עבורם. לעיתים נקרא מקצה זה מקצה "חובבנים".
 • תחרות הפיוצ'וריטי: שם התחרות נגזר מהשם הלועזי - Futurity, אשר בתרגום חופשי יקרא "מקצה העתיד". זאת מפני שמקצה הפיוצ'וריטי מיועד לסוסים בגיל 3 בלבד, אשר מהווים את "דור-העתיד" של ענף הריינינג. בתחרות פרס כספי גבוה מהרגיל לזוכה, ולרוב אירוע התחרות משלב מספר מקצים שונים פרט למקצה הפיוצ'וריטי. כמו בתחרויות הדרבי, גם בישראל מתרחשת מגמה הניכרת בעולם של ביטול התחרויות עבור סוסים בני שלוש שנים והעלאת גיל מקצה הפיוצ'וריטי לגיל 4.[דרוש מקור]

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא ריינינג בוויקישיתוף