רשימת משקלים בשיטה הסילבו-טונית

יש לשכתב ערך זה. הסיבה היא: לא ברור.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

רשימת המשקלים בשיטה הסילבו-טונית. שיטה זו מקפידה, בנוסף על מספר ההברות, גם על סדר ההטעמות או ההדגשות, באופן שיוצר קצב אחיד. בכל שורה בשיר שכתוב לפי שיטה זו יש תבנית מסוימת של הטעמות (הקרויה רגל), החוזרת על עצמה מספר פעמים (לעיתים בתוספת של הברה לא-מוטעמת בתחילת השורה, או בהשמטת הברה לא-מוטעמת אחת או יותר בסוף השורה); משקל השיר נקבע לפי סוג הרגל שבשימוש ולפי מספר הרגליים בשורה.

הרגליים המרכיבות את המשקליםעריכה

רגליים דו-הברתיותעריכה

  • טְרוֹכֵיאוּס (טרוכי) - הרגל הטרוכיאית מורכבת מהברה אחת מוטעמת והברה אחת לא-מוטעמת לאחריה, כמו המלה "כסף".
  • יַמְבּוּס (יאמב) - הרגל היאמבית מורכבת מהברה אחת לא-מוטעמת והברה אחת מוטעמת לאחריה, כמו המלה "זהב".
  • סְפּוֹנְדֵיאוֹן (ספונדי) - הרגל הספונדיאית מורכבת משתי הברות מוטעמות - במקור, ביוונית עתיקה ובלטינית, שהיו נוהגות בהן תנועות קצרות וארוכות, ניתן היה להחליף הברה מוטעמת בהברה לא-מוטעמת עם תנועה ארוכה. כיוון שבעברית המדוברת כיום אין הבדל ממשי בין תנועות קצרות וארוכות, הספונדיאון הוא משקל שאינו פרגמטי לשפה. דוגמאות לספונדיאון הן קריאות עידוד דו-הברתיות, שבהן לרוב מודגשות שתי ההברות, כמו: "ד-ני!", "יו-סי!".

רגליים תלת-הברתיותעריכה

  • אַמְפִיבְּרַכוּס (אמפיברך) - הרגל האמפיברכית מורכבת מהברה לא-מוטעמת, הברה מוטעמת והברה לא-מוטעמת, כמו המלה "קדימה".
  • אַנַפֶּסְטוּס (אנאפסט) - הרגל האנאפסטית מורכבת משתי הברות לא-מוטעמות ואחריהן הברה מוטעמת, כמו המלה "יהלום".
  • דַּקְטִילוּס (דקטיל) - הרגל הדקטילית מורכבת מהברה מוטעמת אחת ושתיים לא-מוטעמות לאחריה, כמו המלה "אינטרנט".

רשימת המשקליםעריכה

משקל אפיון תבנית הפסק (Cesura)
מטרון יאמבי שיר שבו כל שורה מורכבת משתי רגלים יאמבי
\ U - U - \
טרימטר יאמבי שיר המורכב משורה של שלוש רגלים יאמבי
\x - u -\ x - u -\ x - u x\

אפשרות נוספת:
\x - u uu\ x - u -\ x - u x\
(תנועה ארוכה יכולה להתחלף בשתים קצרות)
ההפסק הוא בהברה הראשונה אחרי היאמבי הרביעי או הבהרה לפני היאמבי הרביעי.
טטרמטר טרוכיאוס שיר המורכב משורה של ארבע רגלים טרוכיאוס
\- U - X \ - U - X \ - U - X \ - U - X \

אפשרות נוספת:
\- u u u x\
(תנועה ארוכה יכולה להתחלף בשתים קצרות)
הפסק תמיד באמצע השורה, בין שתי רגלים.
טטרמטר טרוכיאוס קאטלטי (Catalectic) שיר המורכב מארבע רגלים. שלוש רגלים של טרוכיאוס והרגל הרביעית נחתכת על ידי קאטלגו
\ - U - X \ - U - X \ - U - X \ - U - \
הקסמר דיקטילי (Dactylic hexameter) שיר המורכב משורה של שש רגלים דיקטילי
\ - U U \ - U U \ - U U \ - U U \ - U U \ - X
; \ - - \(תנועה ארוכה יכולה להתחלף בשתים קצרות, כמעט לא קורה ברגל החמישית)
אלגיה (Elegiac) שורה של הקסמטר דיקטילי ושורה של שתיים וחצי דיקטלי
\ - U U \ - U U \ - U U \ - U U \ - U U \ - X

\- U U \ - U U \ - \\ - U U\ - U U\ -

צורה חלופית:
\ - - \
שיר איולי (aeolic) במרכזו רגל choriambus. בית אחרון קאטלי
\ - X \ - U U -\ U X\

שורה אחרונה: \ - X \ - U U -\ X\

חילוף :
\ - X \ - U – U \ U X\
מטרון יוניקי (ionici) שורה המורכבת משני מטרונים
\u u - - \u u - -\
מטרון אנקיון (anacveon) שורה המורכבת משני מטרונים
\u u – u\ - u - -\
משקל סאפפו שיר המורכב משלוש שורות של אנדקה (11 הבהרות) ושורה רביעית

- - u - x\- u u -\u -
- - u - x\- u u -\u -
- - u - x\- u u -\u -
- u u - \ -

מטרון אנאפסט
u u - \ u u -

אפשרויות נוספות:

- - \ - -

u u - \ u u –
בסוף בית יש משפט קאטלי :
\ u u
-\ - -\ u u -\ -