שגיאות דיווחיות

שגיאות דיווחיות היא קבוצה של כשלים לוגיים שבהם יש כשלי רטרודוקציה. בכשלי רטרודוקציה אלו ההנחה המשנית (כלומר התוצאה, ההכרזה על עובדה נצפית כלשהי) כוזבת, אם בגלל תצפית לא מדויקת ואם בגלל פירוש שגוי שלה. אם ההנחה המשנית כוזבת, אנו נדרשים להסביר דבר שלא התרחש מעולם.

ישנם מספר כשלי של שגיאות דיווחיות: