שגיאות תצפית

שגיאות תצפית היא קבוצה של כשלים לוגיים שבהם יש כשלי היקש. בכשלי תצפית, ההנחה הראשית (כלומר, התוצאה, הצהרה ביחס לעובדות או תצפית שלוקטה ממדגם) שגויה, ולכן אינה משקפת במדויק את הנכון ביחס למדגם. שגיאות כאלו נגרמות בגלל תנאי ניסוי הגורמים לפגיעה באיכות הנתונים הנאספים, כמו כלים פגומים או איסוף נתונים שגוי.

ישנם מספר כשלי שגיאות תצפית: