שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות הוא עיקרון הקובע כי כל אדם זכאי להזדמנות שווה למימוש עצמי וכלכלי, ללא תלות ברקע האישי שלו. המושג מתייחס למשמעות המהותית ולהעדפה מתקנת[1]. על פי הגישה המהותית מותר להתחשב בשוני הקיים בין בני אדם, אך רק אם השוני שקיים ביניהם קשור לנושא שעליו מדברים. למעשה, כדי להגיע לשוויון בין הקבוצות השונות צריך לעיתים להתייחס באופן שונה לקבוצות הנמצאות במעמד נמוך יותר או קבוצות שסבלו מהעדר הזדמנויות ולהכיר בהבדלים המחייבים להכיר בשונותם[2].

העדפה מתקנתעריכה

  ערך מורחב – העדפה מתקנת

העדפה מתקנת ככלי של המדינה להשגת שוויון הזדמנויות. לכל בני האדם מגיעה הזדמנות שווה להשיג את מטרותיהם ולהשתלב בחברה. לכן צריך להתייחס באופן מתקן לאנשים אשר תנאים היסטוריים, חברתיים, גאוגרפיים פגעו בהזדמנויות שלהם לאלה שהתנאים הללו אפשרו להם להשיג חיים מלאים.

"העדפה מתקנת" היא דרך על בסיס חוקי ליצירת שוויון בין הקבוצות השונות[3] בקבלה לעבודה (למשל במשרות ציבוריות), בלימודים. דוגמאות לאוכלוסיות שזכו להעדפה מתקנת בעולם הן נשים, אפרו-אמריקאים בארצות הברית, מיעוטים אתניים ודתיים ואנשים עם מוגבלויות[2].

חינוך ככלי ליצירת שוויון הזדמנויותעריכה

מערכת החינוך הציבורית שואפת לייצר שוויון הזדמנויות בין התלמידים ולפתח את היכולות המקצועיות והאינטלקטואליות שלהם כדי לאפשר להן להשתלב בחברה ובעולם העבודה על בסיס יכולותיהם והרצון שלהם להמשיך ולפתח אותן. גישה זו לחינוך נקראת שוויון זכויות אינסטרומנטלי[4]. אולם בישראל, כמו במדינות מערביות רבות, מערכת החינוך הפורמלי מתקשה להיות מנוף ליצירת ששוויון הזדמנויות בין תלמידיה[5]. על אף שחוק החינוך הממלכתי התשי"ג-1953 שם לעצמו את שוויון ההזדמנויות כאחת המטרות: "להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח לפי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו"[6].

דוגמאות של שוויון הזדמנויותעריכה

שוויון בין המיניםעריכה

  ערך מורחב – אפליית נשים

שוויון בין המינים משמעותו שנשים וגברים זכאים לאותם זכויות יסוד ואסור להפלות לרעה גבר לעומת אישה או להפלות אישה לעומת גבר. בדרך כלל הנפגעות מאי-שוויון בין המינים הן הנשים, אשר במשך שנים רבות היו מופלות לרעה, בתרבות האנושית בכלל וגם בחברה הישראלית. כיום יש בישראל מגמה להשוות את מעמדן לזה של הגברים. מגמה זו מתבטאת בחוקים האוסרים על הפליה ומחייבים גישה שוויונית לנשים.

אין להפלות לרעה אישה לעומת גבר בשל מינה, או בגלל מצבה המשפחתי כרווקה, כאישה נשואה או כאם לילדים. הפליה כזו אסורה על כל רשות ציבורית וגם על מעבידים פרטיים. אישה שווה לגבר בכל זכויותיה ובכל פעולה משפטית שתעשה. זכותה להחזיק ברכוש משלה ולהחליט מה ייעשה בו, לקבוע מקום מגוריה, להעיד בבית משפט, לעסוק בכל מקצוע, לבחור ולהיבחר לכל משרה ציבורית.

נשים זכאיות לייצוג הולם במוסדות ממשלתיים כולל חברות ממשלתיות. כאשר אישה מתחרה מול גבר על תפקיד או משרה, שבהם ייצוגן של נשים נמוך מזה של גברים, וכישורי השניים דומים, יש להעדיף אותה. כללים אלו נכונים לגבי דירקטוריונים של חברות ממשלתיות ותאגידים ציבוריים ומשרות בשירות המדינה[3].

כאמור, אף על פי שלעיתים קרובות הנשים הן האלה שלא זוכות לשוויון הזדמנויות, ישנם רבים שקוראים לשוויון כללי בין המינים ולאו דווקא לדחיפת נשים לתפקידים שנחשבים "גבריים"[7].

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותעריכה

  ערך מורחב – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

בחודש מרץ 1998 התקבל בכנסת חוק שוויון זכיות לאנשים עם מוגבלות, אשר מחזק את העיקרון של שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ואוסר להפלות אותם. הנוסח שהתקבל בכנסת הוא חלקי ואינו כולל, בינתיים, את כל תחומי החיים. לדוגמה, זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לגור בקהילה, לנגישות לשירות ציבורי, לפעילות תרבות ופנאי, ועוד[3]

שוויון הזדמנויות- יהודים וערביםעריכה

אזרחי המדינה הערבים זכאים, ככל אזרח, למלוא הזכויות, לרבות הזכות לבחור להיבחר לכל מוסד ותפקיד במדינה. אזרחי המדינה הערבים זכאים לשוויון מלא בכל תחומי החיים, לרבות בהקצאת משאבים ממשלתיים, בחינוך, בתעסוקה ובשירותי רווחה. מוסדות המדינה חייבים להבטיח ייצוג הולם למיעוט הערבי בקרב העובדים ובקרב מקבלי ההחלטות. האזרחים הערבים בישראל הם מיעוט לאומי, תרבותי ודתי, שוויון אמיתי צריך להבטיח יחס שוויוני אליהם, לא רק כפרטים אלא גם כקבוצה. אין שוויון אמיתי אם הרוב שולל מבני המיעוט את זהותם המיוחדת וכופה עליהם את תרבות הרוב. המיעוט הערבי בישראל זכאי לשמור על זהותו הלאומית והתרבותית, לעצבה ולפתחה באופן חופשי וכראות עיניו, ולהנחיל את המורשת התרבותית לדור הצעיר. בהקשר זה יודגש כי הלשון הערבית היא שפה רשמית במדינה לצד השפה העברית. אזרחים דוברי השפה הערבית זכאים לקבל מידע בשפתם בפרסומים רשמיים, בשלטים ועוד, מותר להתבטא בערבית באירועים ובמוסדות רשמיים של המדינה. בנוסף, החינוך הוא כלי מרכזי להנחלת ערכים וזהות לאומית-תרבותית לדור הצעיר. תוכני החינוך ודגשיו צריכים לבטא את המורשת התרבותית ואת רצונן של המיעוט הערבי. כמו כן, רשויות השידור חייבות לשדר תוכניות בשפה הערבית, שיש בהן כדי לענות לצורכי האוכלוסייה הערבית ולשקף את מציאות חייה ומגוון הדעות בקרבה, ולסיום, המיעוט הערבי זכאי לתמיכת הרשויות, בין היתר בהקמתם והפעלה של מוסדות תרבות כגון מוזיאונים, תיאטרון וספריות ציבוריות[3].

שוויון הזדמנויות בין שחורים ולבנים[8]עריכה

בשנות החמישים והשישים של המאה העשרים, התקיים בארצות הברית מאבק ארוך וקשה למען שוויון בין בני אדם בעלי גוני עור שונים.

בשנת 1610, האפרו-אמריקאים הובאו למושבות שמאוחר יותר הפכו לארצות הברית. ושם חיו כעבדים ללא זכויות רבות.

למרות החוקה האמריקאית הקוראת להעניק זכויות שוות לכל אזרחי ארצות הברית ללא קשר לדת, גזע ומין עדיין היו נהוגים בארצות הברית חוקים אשר קיפחו את זכויותיהם של השחורים. מדיניות זו נקראה מדיניות ההפרדה, שבה מתקנים ציבוריים כמו ברזי מים, ספסלים ציבוריים ועוד היו שמורים ל"לבנים" בלבד. בנוסף נותני שירות פרטיים כמו מסעדות, אמצעי תחבורה, מלונות, אוניברסיטאות ובתי חולים לא היו חייבים לשרת אנשים בעלי גוון עור כהה.

בנוסף להפרדה זו הייתה אפליה כנגד שחורים גם במקומות העבודה, בכל הקשור לקבלה לעבודה, שכר, או קידום מקצועי. צבע עורו של אדם היה עילה למניעת כניסתו לאוניברסיטאות או למשרות ציבוריות. אפליה זו נוצרה הן בגלל תנאים חברתיים- כלכליים (כמו השכלה ירודה יותר, ועוני גדול יותר בקרב מיעוטים) והן מסיבות גזעניות. אפליה זו הייתה לעיתים רשמית (כמו אוניברסיטאות ללבנים פרוטסטנטים בלבד), או בלתי רשמית (מוסכמה לפיה מי שמועסק בדרגי הניהול הוא פרוטסטנטי ולבן). בנוסף, הייתה אפליה במקומות המגורים – שכונות מגורים רבות היו שכונות ללבנים בלבד.

במדינות הדרום, הייתה אלימת רבה שכללה אלימות ופגיעה ופעמים רבות אף רצח. אחת מהדוגמאות הרבות ליחס שבו  "זכו" השחורים הוא משפט סקוטסבורו אשר התרחש בשנות ה-30 בעיירה סקוטסבורו שבמדינת אלבמה, כאשר תשעה נערים שחורים הורשעו באונס של שתי נשים לבנות ברכבת, שלא באמת התרחש.

לקראת שנות ה-50 וה-60 התמרדו השחורים באפליה הגזענית ולבסוף השיגו את רצונם לשוויון זכויות מלא. את מאבק השחורים הנהיג הכומר מרטין לותר קינג, שקרא לאנשיו להיאבק למען זכויותיהם תוך התנגדות בלתי אלימה. מאבק זה הגיע לשיאו במלחמת האזרחים האמריקנית.

בשנות השישים נקבע העיקרון כי לכל אדם מגיע קול שווה, כלומר המחוזות בבחירות לבית הנבחרים חייבים להיות שווים באוכלוסייתם.

בשלב זה לא קמה התנגדות מהפכנית מאורגנת בקרב קהילות השחורים בעיקר מפני שמנהיגיהם השחורים חשבו שצריך קודם להעלות את רמת המחיה והמצב הסוציו-אקונומי של השחורים.

שחרורם הסופי של העבדים אושר בדצמבר 1865 והם זכו באמנציפציה מלאה ובזכויות פוליטיות שוות, כולל הזכות להצביע לנשיא ולבתי-הנבחרים.

הישגיםעריכה

  • זכויות הצבעה: הובטח לשחורים אכיפה יעילה יותר של זכות ההצבעה בבחירות למוסדות הפדרליים ללא הבדל גזע וצבע עור. נאסרה אפליה בשירותים בציבור.
  • הזדמנות שווה בתעסוקה: מעסיקים, איגודים מקצועיים וסוכנות תעסוקה נדרשים להתייחס לכל בני האדם ללא הבדל גזע דת, צבע מין או מוצא לאומי.

איסורי אפליהעריכה

כיום קיימים איסורי אפליה בתעסוקה, במתן שירותים ציבוריים, האומרים שאין להפלות בין בני האדם  על פי גיל, דת, לאום, ארץ מוצא, גזע, מין, מצב משפחתי, נטייה מינית, דעה, השתייכות מפלגתית, או מוגבלות גופנית[3].        

קישורים חיצונייםעריכה

 הערות שולייםעריכה

  1. ^ "אין שוויון הזדמנויות בישראל". TheMarker (בעברית). בדיקה אחרונה ב-10 ביוני 2017. 
  2. ^ 1 2 אתר עבודה ערבית, http://citizenship.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=2a1269ce-66f0-4a98-a290-98188a4ab66c&lang=HEB
  3. ^ 1 2 3 4 5 האגודה לזכויות האזרח בישראל, המדריך לאזרח: מדריך לזכויות ולחובות של האדם והאזרח בישראל, סיכוי, 1997
  4. ^ יוסי יונהמן, שוויון הזדמנויות: הזדמנות למה?, הסתדרות המורים
  5. ^ נורית דוברין, שוויון הזדמנויות בהשכלה חסמים דמוגרפיים וסוציו-אקונומיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – אגף המדען הראשי
  6. ^ אתי וייסבלאי, נתונים של שוויון הזדמנויות בחינוך מגיל הגן ועד לאוניברסיטה, הכנסת, מרכז המידע והמחקר
  7. ^ Jordan Peterson, Differences Between Men and Women, Interview - YouTube, ‏3.11.2018
  8. ^ אתר סיכומונה שחורים ולבנים, https://www.sikumuna.co.il/wiki/מאבק_השחורים_למען_שוויון_זכויות_במאה_ה-_20