שיחה:אביתר

תגובה אחרונה: לפני 15 שנים מאת אביתרג בנושא אביתר, כהן גדול

מקורותעריכה

לא כדאי להביא מקורות מהתנ"ך, לנאמר בערך?
נוסף לכך, האם ערך זה אינו קצרמר? לא כדאי להאריך אותו, לפרט, להוסיף?
תודה, אביתר ג' 10:51, 16 באפריל 2007 (IDT). מקוה שיובן העניין האישי שלי בערך...תגובה[תגובה]

כדאי להביא מקורות. סימנתי את הערך כקצרמר, תוכל להרחיבו. בברכה, ינבושד 11:03, 16 באפריל 2007 (IDT).תגובה[תגובה]

אביתר, כהן גדולעריכה

בתנ"ך, לא מוזכר בשום מקום במפורש, כי אביתר היה כהן גדול. לכן, אם יש לכך מקור אחר בגמרא, או בספרות חז"ל, כדאי להזכיר את זה.
מלבד זאת, ניסוח הערך בשורות מסוימות מעט מסורבל, אנסה לשפר זאת.
עוד פעם, מקורות מהתנ"ך! גם את זה אנסה לשפר.
לא כל כך הבנתי מה מקומו של מדרש חז"ל המובא בסוף הערך, ואת הפסקה שהוא אמור להוכיח.
אביתר ג' 21:30, 24 באפריל 2007 (IDT).תגובה[תגובה]

למרות, שעדיין איני יודע מקור לכך שאביתר היה כהן גדול, ועדיין לא הובא בערך מקור מדברי חז"ל, לכך שהפסיק לכַהן בירושלים לאחר מרד אבשלום (ומי שכתב זאת, מוזמן לציין מקורות לדברים), הערך משופר בהרבה!

הובאו מקורות בתנ"ך לכל הפסקאות, ולשון הערך מובנת יותר.

תודה, לכל העושים במלאכה.

אביתר ג' 19:19, 24 בספטמבר 2007 (IST).תגובה[תגובה]
חזרה לדף "אביתר".