שיחה:בישר אל-ח'סאונה

הוספת דיון
שיחות פעילות


הקובץ הבא מוויקישיתוף שמשמש בדף הזה או בפריט הוויקינתונים שלו הועמד למחיקהעריכה

הקובץ הבא מוויקישיתוף שמשמש בדף הזה או בפריט הוויקינתונים שלו הועמד למחיקה:

להשתתפות בדיון המחיקה יש לעיין בדף הצעת המחיקה. —Community Tech bot - שיחה 14:10, 12 במאי 2021 (IDT)

חזרה לדף "בישר אל-ח'סאונה".