שיחה:במבוצ'אנטי

אין דיונים בדף הזה.

התעתיק הנכון מאיטלקית הוא במבוצ'אנטי, בלי יו"ד. ראו בכללי התעתיק מאיטלקית.

חזרה לדף "במבוצ'אנטי".