שיחה:גדי

תגובה אחרונה: לפני 3 שנים מאת אלקים ראיאל בנושא חוסר מקצועיות בכתיבת הערך

לא יודע אם זה שווה אזכור, אבל די ברור שבתנ"ך, גדי הוא כינוי כללי לגורי בהמות, וכאשר רוצים לציין גור של עז, אז כתוב "גדי עיזים" - לפיכך, גם האיסור לבשל גדי בחלב, אינו מתייחס רק לעיזים. דניאל צבי 20:46, 9 מרץ 2006 (UTC)

מה שכתבת זו גמרא מפורשת (לא זוכר בדיוק איפה), וזו הסיבה שחז"ל ייחסו איסור מן התורה על בישול צאן, עיזים ובקר בחלב. זה גם אומר שמבחינה לשונית (ואני במפורש לא מומחה), הערך גדי אמור לכלול יותר מאשר את גור עז הבית. DGtal 20:50, 9 מרץ 2006 (UTC)

יעקב לא גנב את הבכורה עריכה

יעקב לא גנב את הבכורה כפי שנכתב אלא קנה את הבכורה מעשיו אחיו תמורת נזיד עדשים מרק עדשים 87.69.239.9 02:34, 1 ביולי 2012 (IDT)תגובה[תגובה]

עז עריכה

מי בעלה ובנה של העז? 95.86.112.230 22:17, 29 ביוני 2014 (IDT)תגובה[תגובה]

התמונה לא מתאימה לטקסט. עריכה

כתבתם בפתיח: בעברית המודרנית יוחד לציון הצאצא של עז הבית, מהבהמות המבויתות. אז למה בתמונה המצורפת מופיע גור של יעל, ולא של עז הבית? לפחות הייתם כותבים מתחת לתמונה "גדי של יעל בערבה". 79.183.61.103 08:32, 8 בנובמבר 2015 (IST)תגובה[תגובה]

תיקנתי יונתן - שיחה 20:07, 8 בנובמבר 2015 (IST)תגובה[תגובה]

חוסר מקצועיות בכתיבת הערך עריכה

הנימוק של איסור גדי בחלב אמו כהתנגדות לפולחן אלילי היא אמנם שיטת הרמב"ם (אותה אמר מסברה, ללא הוכחות) והיו מי שרצו לטעון כך גם במחקר, אך אין ראיות באמת לכך (מלבד כתובת אוגרתית משובשת שגם היא בעצמה לא מעידה בהכרח על פולחן). הנימוק ההומניטרי הרואה בבישול גדי בחלב אמו מעשה אכזרי נראה לי יותר פשוט ויותר מוסכם. יש מאמר של מנחם הרן המוכיח זאת בהרחבה. איך שיהיה, מומלץ לפחות לכתוב שהדבר שנוי במחלוקת. ישנם גם נימוקים נוספים ומסתברים יותר (הקשר לדם וחלב, האיסור להעלות דברים מסויימים על המזבח ואי-הקיום של קורבנות מחלב, וכן הנימוק שהציע אותמר קייל).

אי הדיוק הזה גורם לי גם לפקפק בטענה שאני שומע אותה פה פעם ראשונה ש'גדי' במקרא מתייחס לכלל גורי הבהמות. הראיה במובאת בגוף הערך היא ראיה אולי ברמת הדרשנות של חז"ל, אבל חלשה מאוד. זו טענה שמאוד מסתדרת לאפולוגטיקנים שיטענו שהאיסור החז"לי נגזר בפשטות מהאיסור התנ"כי, והרושם שלי הוא שמפרספקטיבה זו נכתב הערך, ולא כסקירה אובייקטיבית ואנציקלופדית של העניין (לדוגמה המשפט הלא-רציני הבא: "וקבלו רבותינו מרבותיהם שאין הכוונה דווקא לגדי עזים, משום שגדי זה שם כולל לגור של בהמה כלשהי").

חוסר דיוק בידיעת הטעמים השונים אינו מעיד על הצד הלשוני בענין 'גדי' או על אמיתותו. אם תרצה אתה יכול לעבור על התנ"ך ולראות שיותר ממחצית האזכורים של 'גדי' כתוב בהם מפורש 'גדי עזים' - דבר מיותר אם ברור שהגדי הוא בן העז. דוקא במקרים כלליים יותר לא כתוב 'גדי עזים', למשל 'ונמר עם גדי ירבץ' [ירמיהו יא ו], 'וישסעהו כשסע הגדי' [שפטים יד ו], דבר שמעיד, לדעתי, על 'לא תבשל גדי בחלב אמו' שגם זה כללי.
בענין הדעות השונות אתקן כמיטב יכלתי. אלקים ראיאל - שיחה 14:57, 13 באוגוסט 2020 (IDT)תגובה[תגובה]
חזרה לדף "גדי".