שיחה:הוצאות תקורה

דיווח שאורכב ב-09 בינואר 2019 עריכה

דיווח מהדף ויקיפדיה:דיווח על טעויות

הוצאות תקורה לא יכולות לכלול הוצאות קבועות כמו שכר דירה כפי שצוין כיוון ששכר דירה נכלל בהוצאות קבועות, שיכלל ללא קשר לנפח הפעילות ולתוצאתה. הוצאות תקורה הן עלויות אותן יש לשלם מראש ללא יכולת להעריך מה תהיה תרומתן לארגון, כגון שיווק ופרסום.

חזרה לדף "הוצאות תקורה".