שיחה:הצגה ליניארית

הוספת נושא
אין דיונים בדף הזה.

The defenition of irredusebale represantation is not exect - shood be change

חזרה לדף "הצגה ליניארית".