שיחה:זרחה

הוספת נושא

שאלה: איזו ברכה מביאים מפעלי הפוספטים ליישובים הנמצאים סמוך להם?

מפעלי הפוספטים מביאים ברכה רבה לתושבי הסביבה, המפעלים מספקים תעסוקה רבה, בטוחה ומכניסה לאלפים רביםעריכה

מפעלי הפוספטים מביאים ברכה רבה לתושבי הסביבה, המפעלים מספקים תעסוקה רבה, בטוחה ומכניסה לאלפים רבים

חזרה לדף "זרחה".