שיחה:יועץ השקעות

שיחות פעילות

"על בעלי רישיון חלות חבויות רבות הנובעות ממספר רב של חוקים"

מהן "חבויות"? גדי אלכסנדרוביץ' 19:44, 21 מאי 2005 (UTC)

הריבוי של חובה... טרול רפאים 20:20, 21 מאי 2005 (UTC)
אז מה הריבוי של חבות? חזרתישיחה 23:36, 18 באפריל 2013 (IDT)
המילה "חבויות" הומצאה (ממש כך!) לצורך סעיף 301 לחוק החברות, דווקא על מנת להבחין אותה מחובות שהיא מילה המתייחסת לדוחות הכספיים. ולכן, לא נכון להשתמש במילה "חבויות" בהקשר פה של יועצי השקעות. KRP - שיחה 14:40, 10 באוגוסט 2015 (IDT)

להשליםעריכה

הערך מדבר אך ורק על יועצי השקעות בישראל. וזה אומר או להרחיב לפי הבינוויקי על המושג בכללותו או לשנות את שם הערך ליועצי השקעות בישראל ולהסיר את הבינוויקי חנה ק. - שיחה 21:42, 10 באוגוסט 2008 (IDT)

רשמתם את איגוד יועצי ההשקעות. זהו לא איגוד עצמאי, אלא חברה בע"מ השייכת לקבוצת מגדל דרך המכללה שלהם.

נכון מאד! יש למחוק לדעתי.
חזרה לדף "יועץ השקעות".