שיחה:כילפריך הראשון

הוספת נושא
שיחות פעילות

כילפריךעריכה

אצל יצחק חן, "ראשיתה של אירופה", האוניברסיטה הפתוחה, כרך ג, יחידה 7, עמ' 143: "המלך המרובינגי כילפריך". Liad Malone - שיחה 04:02, 21 באוגוסט 2021 (IDT)

ניתן לראות גם בכרך ב, עמ' 72: "לוח גנאולוגי של המרובינגים". Liad Malone - שיחה 14:25, 29 באוגוסט 2021 (IDT)

חזרה לדף "כילפריך הראשון".