שיחה:מחצבות מגדל צדק

הוספת דיון
אין דיונים בדף הזה.

לפי צבי לובצקי שהיה האחראי על כבשן הסיד היה פינוי של המחצבות בנובמבר 36. ואחרי זה התבצע ההרס ע"י הערבים. מכוון שבדיוק היה בתל אביב עקב הולדת ביתו יש תעודת לתאריך. מי שירצה לשפר את הערך בעתיד כנראה שיש טעם למחקר נוסף.ויתכן שהקטע הנ"ל מופיע באחד מעיתוני התקופה. לפני זה השומר הערבי הזהיר את היהודים והם פינו את המקום. העובדים הפשוטים במחצבות היו ערבים שהגיעו מהחוראן עניים במיוחד כמעט בלי רכוש כולל מעט מאוד לבוש. הם תאמו לדעה הרווחת אז בקשר לחוראנים.

חזרה לדף "מחצבות מגדל צדק".