שיחה:מילת שאלה

שיחות פעילות

הוספת מילת השאלה "האם" כדוגמה למילות שאלהעריכה

מילת השאלה "האם" נפוצה מאוד בדיבור במשלב הגבוה. לדעתי כדאי להוסיף עליה מידע כגון זה: בלשוננו נעשה שימוש רב במילת השאלה האם, שבמהותה היא צירוף של ה' השאלה + אם. לפי מילון רב מילים , מילת השאלה האם נאמרת כדי לברר אם הנאמר בשאלה שאחריה נכון או לא.

חזרה לדף "מילת שאלה".