שיחה:מסכת מכות

הוספת נושא

במסכת מכות יש 23 דפים ולא 24 כי אף על פי שנגמרת המסכת בדף כד היא מתחילה בדף ב ולא בדף א' לשים לב!

להתחיל דיון על מסכת מכות

להתחיל דיון
חזרה לדף "מסכת מכות".