שיחה:משנה לראש הממשלה

הוספת נושא

מהמשפט "מבחינה פורמלית, המשנה לראש הממשלה הוא שר מן המניין ותו לא" אני מבין ש"המשנה לראש הממשלה" הוא בעצם - מבחינת החוק - שר בלי תיק. האם אני צודק? אם כן, הייתי לשכתב את המשפט כך שיופיע: "מבחינה פורמלית, המשנה לראש הממשלה הוא שר בלי תיק", עם קישור לערך "שר בלי תיק" בוויקיפדיה.

לבסוף - יהיה נחמד אם מישהו שמכיר את הנושא יוסיף פירוט למשפט "בהסכם הקואליציוני הוגדרו סמכויותיו של פרס", במיוחד בהיבטים הבאים: 1) מהן הסמכויות שהוגדרו? 2) מה הערך של ההגדרה הזאת מבחינה חוקית (זה בעצם נוגע לשאלה: מהו הערך החוקי של הסכמים קואליציוניים?) 3) האם משנים אחרים לראש הממשלה (או פרס ב"קדנציה" השנייה שלו כמשנה לראש הממשלה) "זכו" לאותן סמכויות? אם לא, מה היו ההבדלים? 4) מאז שסילבן שלום התפטר אין "משנה לראש הממשלה". לאן הועברו הסמכויות של "המשנה לראש הממשלה"? אני מודה שזה עניין קצת סרקסטי מכיוון שלפי המעט שכתוב בערך אני מניח שלמשנה לראש הממשלה אין כמעט או אין בכלל סמכויות למעט אלה המוקנות לכל שר בלי תיק.

להתחיל דיון על משנה לראש הממשלה

להתחיל דיון
חזרה לדף "משנה לראש הממשלה".