שיחה:נשים בחיל הים

שיחות פעילות

עירבוב של מחקר מקורי וניסוחים בלתי קביליםעריכה

תרומתו של קודקוד צהוב לוויקיפדיה היא מרשימה ומוערכת אבל בערך הזה מעורבבים יחדיו מידע ממקורות מהימנים, מידע אישי, ודעות אישיות שחושפות תפיסת עולם מגדרית שעבר עליה הכלח. רק היה חסר איזה "מיידלע". מספר דוגמאות:

  • חיל הים נהנה מכוח אדם משכיל, אינטליגנטי. החיילות הן בעלות כושר הבחנה, סבלנות, התמדה ויכולת הסתגלות ומתאימות לתפקידים הנדרשים בחיל.
  • ככלל נשים בתפקידי תיאום וניהול הפעילו את כישוריהן הבסיסיים העדיפים ביכולת לעסוק במספר נושאים בו זמנית. לחשוב במצבי לחץ וכאשר התקיים ויכוח לנהל את העימות בעצימות נמוכה שלא יגיעו לידי מריבה.
  • משפחות ובעיקר נשי אנשי הקבע בחיל הים היוו מעגל תמיכה חשוב. הנשים ראו את עצמם כמשפחת חיל הים. ביטוי שנעשה שגור בפיהם של מפקדי החיל. הנשים הוזמנו לאירועים חיליים וההערכה בין בני הזוג הקרינה על בעליהם.
  • לשירות נשים יחד עם גברים הטבע עושה את שלו נוצרים מדי פעם מצבי לחץ. רומנים התפתחו בעקבות המפגש ונוצרו זוגות שנישאו והקימו משפחות. לקציני חיל הים היה קוד של כבוד שלא לנהל רומן עם חיילת חובה בכלל וגם לא עם חיילת בשירות קבע שתחת פיקודם. לכלל הזה היו חריגים ברומנים שהגיעו לנישואים מחד וכאלה שהסתיימו במפח נפש ופחיתות כבוד מאידך.
  • למרות המתח המיני הרב של צעירים בכלל והימאים בפרט היו מעט מאוד הטרדות בחיל הים. חיילות שנמצאו לבד כפקידה יחידתית נחשבו לנכס של היחידה. הסובבים אותן ראו בהן "פרח מוגן" ולא אפשרו להגיע למצב של הטרדה. אם זאת היו לכך חריגים.
  • בשנת 1977 יצאה נגדת בכירה בשירות קבע בחיל הים לבילוי לילה ביערות הכרמל עם מפקד חיל הים מיכאל ברקאי. בידיעה ברורה כי בילוי כזה היה מקובל בחיפה כהליך לקיום יחסי מין. אם משום שהמשחק המקדים היה קצר מדי לטעמה, או שקיבלה הרהורי חרטה, הגיעו למצב אל חזור. לאחר האירוע הגיעה הנגדת למסקנה כי לא קיבלה את היחס הראוי לה וטענה כי בעצם נאנסה.

בשלב זה הבחילה כבר הכריעה אותי ולא יכולתי להמשיך לקרוא. Kershatz - שיחה 19:08, 21 בפברואר 2021 (IST)

אל תקרא אם זה מגעיל אותך. ואת התוויות המזלזלות שמור לעצמך. כל מה שכתוב הינו אמת לאמיתה. בפרק הקישורים החיצוניים ישנם תימוכין לכל הנושאים. קודקוד צהוב - שיחה 16:20, 22 בפברואר 2021 (IST)
אמת לאמיתה? איפה הסימוכין ל"לאחר האירוע הגיעה הנגדת למסקנה כי לא קיבלה את היחס הראוי לה וטענה כי בעצם נאנסה."? יש לך מקור לטענה "נשי החברים בצבא הקבע נחשבו כנכס מוגן ובשום פנים לא היו נשוא לחיזורים מאחרים."? Kershatz - שיחה 17:07, 22 בפברואר 2021 (IST)
אתה עושה את עצמך? צריך להביא מקור לכך שמפקד חיל הים הואשם באונס ויצא זכאי, אך לא המשיך בתפקידו? בדוק בערך מיכאל ברקאי קודקוד צהוב - שיחה 13:25, 24 בפברואר 2021 (IST)
קראתי את הכתוב "המשפט התנהל בדלתיים סגורות תוך שימוש בסעיף הגנה על ביטחון המדינה... השופטים קבעו כי אף שהם מאמינים לגרסתה הבסיסית של החיילת שברקאי עשה את המעשים המיוחסים לו, אין הם יכולים לסמוך על כל דבריה בגלל נטייתה להגזמה ולהפרזה, נטייתה לערבב דמיון ומציאות, ובהיעדר ראיה מסייעת לכך שברקאי הוא שתקף את החיילת, שנדרשה על פי החוק לצורך הרשעה". אז שלושה שופטים גברים החליטו שברקאי עשה מה שעשה, אבל שאי אפשר להאמין לחיילת. תשמע קודקוד, אנחנו כבר לא בשנות השבעים, והתפיסות שהיו מקובלות בקרב הקצונה אז מסתכלים עליהן אחרת היום. עם כל הכבוד - כתיבה נייטרלית אין פה. Kershatz - שיחה 14:08, 24 בפברואר 2021 (IST)
אני מזמין את שניכם לדון בצורה פתוחה ועניינית בנושאים שעלו, שמטרתם לשפר את הערך ולא להטיל דופי בעבודתו של אף אחד כאן. מה שמפריע וקל לתקן, זה ההתייחסות הפטרונית כלפי נשים, השבחים אליהן כאילו הן מזן נחות יותר, שלמרות זאת מצליחות למלא תפקידים והתייחסות למיניות שלהן. וארחיב:
  1. כמו שלא נכתוב שחברה מסוימת מעסיקה רק אנשים איכותיים וכוללת גם עובדים שחורי-עור שמביאים סט של כשרונות כזה או אחר, כי הדבר נשמע כאילו מתפעלים מזה שגם שחורי-עור יכולים לעשות דברים שדורשים שכל. כך גם התייחסות מתפעלת כלפי נשים נראית פטרונית וכאילו לא מצפים מהן להרבה, בעוד שאנחנו מאמינים שנשים שוות ביכולותיהן לגברים, וכמו שיש גברים מוכשרים פחות ויותר, כך גם נשים.
  2. פירוט רב על התייחסות לשירות המעורב, יוצר מצב שבו יש תשומת לב גדולה מאוד לפן המיני של נשים, כאשר דבר כזה לא נעשה לגבי גברים. כך לדוגמה אין פירוט על הטרדות מיניות כלפי גברים בחיל הים, מה שאומר שכשרואים אישה, קודם כל רואים את כאובייקט מיני. אני בטוח שזו לא היתה כוונת הכותב, אבל צריך להבין שכתיבה בסגנון מסוים, גורמת לחלק מהקוראות והקוראים להבןי את זה מבין השורות.
  3. מלבד זאת, כל עוד אין נתונים להשוואה על כמות התלונות על הטרדות של נשים מול גברים וכן מול נתונים מיחידות אחרות, כל הנושא הזה הוא באמת בגדר מחקר מקורי.
אני מאמין שבעבודה משותפת וכבוד הדדי יהיה קל לשפר את הערך הן מבחינה אנציקלופדית והן מבחינת ניסוחים ראויים. בריאן - שיחה 15:25, 9 במרץ 2021 (IST)
מי שמאמין שנשים זהות לגברים - אשרי המאמין. נוסיף משפט שבכל שנות קיום חיל הים טרם הייתה אף תלונה על הטרדה מינית של גברים. ואז ניתן לסווג את זה כמחקר מקורי פסול כמו שמסווגים כל דבר שלא היה ידוע מקודם. הנושא הוא באיזה זכות לוקח לעצמו מישהו לתת תווית מעליבה לעבודה הראויה להיות ערך מומלץ קודקוד צהוב - שיחה 10:43, 11 במרץ 2021 (IST)
הערך הובא לבדיקת יועצת משפטית, חרדה במיוחד לנושאי מגדר ובעלת מרץ. ממתין לפסיקתה. קודקוד צהוב - שיחה 15:33, 15 במרץ 2021 (IST)

תגובות לערךעריכה

להלן תגובה מאחת השותפות בנשוא הערך: "אני מברכת על עריכת ערך חשוב זה, המרכז את התפתחות והתקדמות הנשים בחיל הים ובכלל זה בתפקידים מבצעיים, לוחמה, דרגות בכירות. בתקווה שהמגמה תימשך ובנות ייכבשו יעדים ותפקידים מאתגרים נוספים." קודקוד צהוב - שיחה 13:21, 24 בפברואר 2021 (IST)

קודקוד צהוב יזם ביצירתיות ערך עצמאי על נושא בעל ערך להעצמת מקומן של חיילות במערכת הצבאית. הדוגמה שחיבר על זרוע הים יכולה לשמש מודל להכנת ערכים בחילות האחרים, וכך לקבל פסיפס של השילוב המקצועי והחברתי שהלך והשתפר עם השנים בכל יחידות הצבא.העברתי את תוכן הערך לנציגי חילות אחרים וזכה להתלהבות רבה. אני רואה בקהילת העורכים בויקיפדיה קבוצה איכותית של אנשים ידענים, נבונים ושוחרי דעת. סגנון פוגע ומעליב לא מתאים. כמעט בכל ערך ניתן לחשוב על שינוי כזה או אחר בניסוח. זו גדולת המדיום הנתון לחוכמת ההמונים. הערך המסויים על נשים בחיל הים הוא פרי איסוף מקיף של איש מנוסה ומוסמך. נא להסיר את תוית הביטול שהודבקה לערך זה. קודקוד לפיד - שיחה 21:26, 24 בפברואר 2021 (IST)
מברכת על כתיבת הערך המעמיק בתור משרתת בחיל הים. הערך מקיף וכולל תחומים רבים ועשיר במקורות מידע. הערך תורם להעצמת הנשים בצבא בעבר, בהווה וגם בעתיד.יהלי שקרוב - שיחה 10:27, 11 במרץ 2021 (IST)

קישורים נוספיםעריכה

קישורים למאמרים בפרסומי חיל הים הנוגעים לערך. הקישור מאפשר לקרוא את כל החוברת ולמצוא חומר מענין נוסף הקשור לזירה הימית.

קודקוד צהוב - שיחה 20:52, 13 באפריל 2021 (IDT)

חזרה לדף "נשים בחיל הים".