שיחה:סוכר מחזר

הוספת נושא

יש דף לערך "תגובות מיילארד" בעברית(שפה רשום שהדף לא קיים), הוא נמצא תחת השם "תגובת מייארד (Maillard reaction)"

להתחיל דיון על סוכר מחזר

להתחיל דיון
חזרה לדף "סוכר מחזר".