שיחה:עתירה מנהלית 27315-08-11 פלונית ואחרים נ' משרד הפנים

ערך זה נכתב או הורחב משמעותית בקורס "דיני זכויות אדם במשפט הבין לאומי והישראלי" (מרצה: פרופ' יעל רונן) במסגרת מיזם עבודות ויקידמיות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט - בית הספר למשפטים

להתחיל דיון על עתירה מנהלית 27315-08-11 פלונית ואחרים נ' משרד הפנים

להתחיל דיון
חזרה לדף "עתירה מנהלית 27315-08-11 פלונית ואחרים נ' משרד הפנים".