שיחה:פוריות הקרקע

הוספת נושא

חיבור אל הערך פלמקלצ'רעריכה

הנושא של פוריות הקרקע, אמור להפנות אותנו באופן ישיר אל הנושא של הפרמקלצ'ר https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%A6%27%D7%A8. שזוהי תורה חקלאית בת קיימא, הדואגת לקרקע שתחזיק גם לנו וגם לדורות הבאים.. עיסוק בנושא של פוריות האדמה דורש קישור לפרמקלצ'ר, חקלאות בר קיימא וכו'...

חזרה לדף "פוריות הקרקע".