שיחה:פרד סבאג'

הוספת נושא
שיחות פעילות


קובץ מוויקישיתוף שבשימוש בדף זה הועמד למחיקה מהירהעריכה

הקובץ הבא מוויקישיתוף שנמצא בשימוש בדף הוצע למחיקה מהירה:

באפשרותך לראות את הסיבה למחיקה בדף תיאור הקובץ המקושרים לעיל. —Community Tech bot - שיחה 21:07, 6 ביולי 2020 (IDT)

חזרה לדף "פרד סבאג'".