שיחה:פרשנות הפשט למקרא

שיחות פעילות

הטיעון: "לא הגיעו לידנו פרושים מובנים של המקרא בתקופות הקדומות; לכן קשה להעריך באיזה צורה התפרש המקרא בתקופת בית ראשון ובית שני." לא לגמרי נכון. הרי למשל יש בידינו את כתביו של פילון האלכסנדרוני על המקרא. לגבי ימינו יש להשלים ובמיוחד ניכר כי נפקד מקומו של קאסוטו ופרשנים נוספים. אפי ב. • התחברו לרגשותיכם • 17:00, 29 בספטמבר 2009 (IST)

Yechiel.sh אני חושב שנכון לתת הקשר לשאלת הפרשנות. מהטקסט לבדו משתמע כאילו היה טקסט מוגמר שהיה אפשר לגשת אליו בתקופת בית ראשון ושני כמו שהיה קיים בתקופת המשנה והלאה. וזאת תפיסה נאיבית שבוודאי יש בקוראים שבאים איתה. אתה יכול להסביר את הרצון לצמצום?--Nngnna - שיחה 19:18, 14 במרץ 2019 (IST)

זה לא ענין של "נכתבו" או "התגלו". פשוט איני מבין איך שאלה הפרשנות קשורה לבעיה שהצגת, ולכן אני לא רואה צורך להיכנס לזה. הקושי הוא פשוט משום שלא הגיעו לידינו פירושים מסודרים של המקרא מתקופה זו. יחיאל - שיחה 14:53, 15 במרץ 2019 (IST)
נו עניין ההתגלות הוא באמת לא חשוב, הוספתי כהערת צד כדי להיות אובייקטיבי וכו, מה שחשוב הוא הכרונולוגיה שאז נכתבו ונערכו. הקושי יכול להיות משום שהיו פירושים ולא הגיעו לידינו או משום שלא נכתבו, לא חייבים להניח אחד מהם. גם לא צריך להיכנס לזה בערך אבל כמובן לא דין תקופת בית ראשון כדין תקופת בית שני. בתקופת בית שני כן כבר יותר סביר שיתחילו לפרש את הספרים שכבר היו קיימים. --Nngnna - שיחה 10:54, 16 במרץ 2019 (IST)

חייבים להרחיב את הערך הזהעריכה

צורמת לי מאוד היעדרותו של אבן עזרא כאן...

חזרה לדף "פרשנות הפשט למקרא".