שיחה:צילום עיתונות

שיחות פעילות

הערות לכתיבת הערך במסגרת הקורס "היסטוריה של הצילום"עריכה

במסגרת המצומצמת של ערך משני בקורס, בו נדרשתם לכתוב שתיים-שלוש פסקאות על נושא, נדמה לי שלא היה נכון לבחור נושא כה עמוס ומורכב כערך משני. עם זאת, הונחה תשתית ראויה לפיתוחו של הנושא בעתיד, עם נסיון לתת הגדרה כללית מחד, ומעט רקע היסטוריה מאידך. ואולם, כצפוי, הערך לוקה בחסר והמידע שבו, במצבו הנוכחי, לעיתים אינו מדוייק. המקורות עליהם נסמך המידע הם בעיקר הערך המקביל באנגלית, שבעצמו לוקה בחסר בנושא מקורות המידע שלו. גם הספר היחיד שמופיע ברשימה, "המדריך השלם לצילום" של לנגפורד, אינו מקור ראוי לערך אנציקלופדי. ישנם ספרים רבים בספריית ה"מדרשה" מהם ניתן היה לקחת רקע כללי ולהשוות מידע.

בברכה, רועי בושי - שיחה 14:44, 27 ביולי 2009 (IDT)

חזרה לדף "צילום עיתונות".