שיחה:שלמה הרמתי

הוספת נושא

נראה כי הערך לא זקוק לתיקון נוסף

להתחיל דיון על שלמה הרמתי

להתחיל דיון
חזרה לדף "שלמה הרמתי".