שיחה:תהודה מגנטית גרעינית

אין דיונים בדף הזה.

NMR היא תופעה שבה גרעין האטום הנמצא בשדה מגנטי פולט קרינה עת מופעלים עליו שדות אלקטרומגנטיים המשתנים בתדירות מסויימת.

חזרה לדף "תהודה מגנטית גרעינית".