"ההנחה בתורת הכלכלה היא שהתקורה כמעט ואינה משתנה עם גידול או הקטנת התפוקה" זה לא נכון. תוקן.

חזרה לדף "תקורה".