שיחה:1986 בישראל

אין דיונים בדף הזה.
ערך זה היה נתון במחלוקת ב־19 באפריל 2018.
תוצאות המחלוקת: הוחלט על אופן ציון אישים בפסקת "הנהגה".
חזרה לדף "1986 בישראל".