שיחה:TIA-568

הוספת דיון
שיחות פעילות

דיווח שאורכב ב-23 בנובמבר 2020עריכה

דיווח מהדף ויקיפדיה:דיווח על טעויות

האיור, "כבל מוצלב בצד ב" אינו נכון, הוא בטעות מציג שוב את איור א' במקום לתאר את סדר הגידים המופיעים בטבלת צד ב'

חזרה לדף "TIA-568".