שיחת מדיה ויקי:Gadget-ExtendedFileOptions

 • בתפריט הצד בחלק של "כלים" יתווספו אפשרויות לסימון בעיות זכויות יוצרים בתמונות ואפשרות להחלפת השימוש בקובץ לקובץ אחר מוויקישיתוף:
  • החלפה לתמונה מוויקישיתוף – אם קיימת תמונה זהה יחליף את כל המופעים בוויקיפדיה בתמונה מוויקישיתוף ולבסוף ימחק את התמונה המקומית או יבקש את מחיקתה בבקשות ממפעילים. אם לא קיימת תמונה זהה, יבקש לציין את שם התמונה שמחליפה את התמונה המקומית.
  • חסר אישור OTRS – אם משתמש העלה קובץ וציין שהיוצר הוא מישהו אחר יקבל {{אישור OTRS}} ותתווסף {{תמונה בעייתית}} לתמונה
  • תמונה חסרת רישיון – כאשר בדף התמונה לא מופיעה תבנית רישיון.
  • תמונה מוגנת – אם משתמש העלה קובץ שנמצא כבר ברשת או שברור שאינו היוצר והוא מייחס את היצירה לעצמו יקבל {{תמונה מוגנת}} ותתווסף {{תמונה בעייתית}} לתמונה
  • שימוש הוגן לא תקין – אם משתמש העלה קובץ בשימוש הוגן ואינה בשימוש הוגן יקבל {{תמונה חופשית}} ותתווסף {{תמונה בעייתית}} לתמונה
  • שימוש חופשי שצריך הוגן – אם משתמש העלה תמונה ברישיון חופשי כשהרציונל צריך להיות אחד מתבניות שימוש הוגן {{תמונה בשימוש הוגן}} ותתווסף {{תמונה בעייתית}} לתמונה
  • שימוש הוגן ללא מקור – אם משתמש העלה תמונה בשימוש הוגן אבל לא ציין מקור כנדרש יקבל {{תמונה בשימוש הוגן ללא מקור}} ותתווסף {{תמונה בעייתית}} לתמונה
חזרה לדף "Gadget-ExtendedFileOptions".