שיחת משתמש:The Turtle Ninja/ארכיון ראשי


מספר הארכיון טווח תאריכים מספר שיחות גודל
ארכיון 1 30 באוגוסט 2012 – 30 ביולי 2013 25 שיחות 37,608 בתים
ארכיון 2 30 ביולי 2013 – 20 באוגוסט 2013 20 שיחות 48,526 בתים
ארכיון 3 30 באוגוסט 2013 - 6 באוקטובר 2013 21 שיחות 60,120 בתים
ארכיון 4 12 באוקטובר 2013 - 28 באוקטובר 2013 20 שיחות 35,278 בתים
מספר הארכיון טווח תאריכים מספר שיחות גודל
ארכיון 5 27 באוקטובר 2013 - 8 בנובמבר 2013 20 שיחות 40,441 בתים
ארכיון 6 9 בנובמבר 2013 - 30 בנובמבר 2013 20 שיחות 45,316 בתים
ארכיון 7 3 בדצמבר 2013 - 19 בדצמבר 2013 20 שיחות 39,141 בתים
ארכיון 8 19 בדצמבר 2013 - 6 בינואר 2014 20 שיחות 79,911 בתים
מספר הארכיון טווח תאריכים מספר שיחות גודל
ארכיון 9 7 ינואר 2014 - 24 בינואר 2013 19 שיחות 42,066 בתים
ארכיון 10 24 בינואר 2014 - 19 בפברואר 2014 20 שיחות 83,001 בתים
ארכיון 11 13 בפברואר 2014 - 6 במרץ 2014 20 שיחות 49,737 בתים
ארכיון 12 7 במרץ 2014 - 23 במרץ 2014 20 שיחות 48,374 בתים
מספר הארכיון טווח תאריכים מספר שיחות גודל
ארכיון 13 24 במרץ 2014 - 8 באפריל 2014 18 שיחות 62,279 בתים
ארכיון 14 23 במרץ 2014 - 6 במאי 2014 20 שיחות 61,961 בתים
ארכיון 15 6 במאי 2014 - 16 ביוני 2014 19 שיחות 70,741 בתים
ארכיון 16 16 ביוני 2014 - 9 ביולי 2014 26 שיחות 72,210 בתים
מספר הארכיון טווח תאריכים מספר שיחות גודל
ארכיון 17 9 ביולי 2014 - 9 באוגוסט 2014 22 שיחות 92,193 בתים
ארכיון 18 3 באוגוסט 2014 - 4 בספטמבר 2014 21 שיחות 39,317 בתים
ארכיון 19 4 בספטמבר 2014 - 8 במרץ 2018 142 שיחות 392,260 בתים
ארכיון 20 2 באפריל 2018 - 1 בספטמבר 2020 48 שיחות 105,718 בתים
מספר הארכיון טווח תאריכים מספר שיחות גודל
ארכיון 21 17 בספטמבר 2020 - 16 בינואר 2021 83 שיחות 161,588 בתים
חזרה לדף המשתמש של "The Turtle Ninja/ארכיון ראשי".